วันนี้ได้รับมอบหมายงานคือ..บรรจุพระพุทธชินสีห์  ซึ่งเป็นงานหนึ่งตอนนี้ที่ต้องรีบเร่งและมีจำนวนมากทีเดียว   วันนี้ได้ของของขวัญกลับบ้านหลายชิ้นเลยค่ะ  เพราะพี่ ๆ นำของมาแจกเป็นที่ระลึกในวันปีใหม่   ส่วนงานเลี้ยงปีใหม่ของที่นี้จะมีขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2550 ค่ะ