งานสอนพื้นฐานกับนักเรียนที่ไม่ถนัดทางด้านออกแบบแต่มีความสามารถเบื้องต้นของการวาดรูปการ์ตูนหรือภาพเหมือนได้ใกล้เคียงแต่อยากเรียนสถาปัตย์ ก็เลยคิดว่าตนเอง มีความสามารถเพียงพอ ที่อยากเรียนเพราะด้วยเหตุใดก็ตาม สิ่งที่กำลังคิดบางครั้งก็ไม่เอื้อต่อการเรียนสถาปัตย์ดังที่ตั้งใจเพราะว่าการเรียนสถาปัตย์ให้ได้ดีนั้น..ต้องมีพื้นฐานการวาดที่ดี มีแนวความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการในสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ และสามารถวิเคราะห์แนวคิดจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนโดยอาศัยการวาด การฝึกฝน ทักษะ อย่างเช่นมีไก่แจ้ 2 ตัวที่จะต้องถูกเลื้ยงไว้บริเวณที่จำกัดเพื่อเป็นส่วนประกอบของห้องรับแขกที่จะได้โชว์ความสวยงามจะต้องออกแบบกรงไก่อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับห้องรับแขก ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีจินตนาการที่ดีและสามารถ present ออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนให้กับผู้ที่ต้องการได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม เหล่านี้เป็นเบื้องต้นของการคิดของผู้ที่จะเรียนสถาปัตย์ได้ดี  คุณมีความพร้อมหรือยัง  ที่อยากเรียนสถาปัตย์