ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีเก่าดูงานทับถมเข้ามาเยอะเป็นพิเศษ...

วันนี้ได้บันทึกภาพการเรียนการสอน ป. เอก  สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สอนโดย  ศ. ดร. ภูวดล  ทรงประเสริฐ  ในส่วนวัฒนธรรมจีน 

 ซึ่งท่านอาจารย์มีความเชี่ยวชาญมาก...สามารถอธิบายความเป็นมาของชาวจีนโพ้นทะเลได้อย่างระเอียดเลย  ช่วงที่ผมไปบันทึกภาพในวันนี้  28  ธันวาคม  2549  เวลา  10. 050น.อยู่ในช่วงที่ท่านอาจารย์กำลังสอนแบบมัน ๆเสียงดังฟังชัด...

ได้คุยกับนิสิตท่านหนึ่ง...เขามองท่านอาจารย์ว่า...เป็นหนึ่งในสยามเกี่ยวกับด้านที่ท่านอาจารย์กำลังสอนอยู่..

.แล้วผมก็มาปฏิบัติภารกิจด้านอื่น ๆเหลือบมองออกนอกหน้าต่างเห็นเหยี่ยวกำลังถลาลงจากยอดเขาแล้วบินเหินอยู่เลยคว้ากล้องน้อย ๆจะจับภาพ...ฮา ๆ เอิก ๆ 

ไวจริง ๆ  เอาไม่ทันครับ...เพื่อน ๆเดินเข้ามาเลยยกกล้องถ่ายภาพ umi  ใกล้หน้าต่างนั้นเองครับ...ดูให้เป็นศิลป์ก็แล้วกันนะครับ...