GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

การเรียนรู้เกิดได้ทุกสถานที่ทุกเวลา

จากแนวความคิดที่ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา  เป็นมูลเหตุให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ ภาษาอังกฤษ  คิดโครงการนำนักเรียนออกทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยเลือกที่ภูหินร่องกล้า จุดประสงค์หลักในครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นต้องเกิดเฉพาะห้องเรียน  ต้องการนำนักเรียนที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร ได้ไปเปิดโลกทัศน์ยังสถานที่ที่เคยเป็นอยู่  อย่างน้อยนักเรียนที่ร่วมโครงการจะได้ทราบประวัติฯของภูหินร่องกล้า  ที่ผู้เขียนเองได้เคยสัมผัสและเรียนรู้ในสมัยที่เคยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  นำรุ่นน้องไปทัศนศึกษา  เกิดความประทับใจ  เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ถึงชีวิตของทั้งผู้คนและสิงสาราสัตว์  ที่มีชีวิตอยู่รายรอบภูหินร่องกล้า  และเรียนรู้สภาพภูมิประเทศโดยรอบ   ซึ่งอาจก่อให้เกิดสุนทรียภาพทางภาษาหรือศิลปะได้   จากการนำเสนอโครงการนี้ได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 69906
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

สวัสดีค่ะ ! ภาพที่อาจารย์พาพวกพี่ๆไปเที่ยวสวยมาค่ะ จาก 3/1