ปีหน้าวันที่ 15 มค 50 ที่จะถึงนี้ มรฏ.พิบูลสงคราม จะมาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพของ มมส. และทางรองอธิการบดีฝ่ายประกันฯ ก็สั่งการให้ผมจัดเวที เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรได้ประชุมกัน วันนี้ 28 ธค 49 ช่วงเช้าผมเลยนำประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วม UKM-8 ลอกเลียนแบบมาใช้ ซึ่งผมได้คิดออกแบบกิจกรรมไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวาน เพื่อค้นหา success story mapping จากเรื่องเล่าทั้ง 6

เรื่องเล่าที่ 1 : ดูงานกองเลขานุการผู้ประเมินฯ สถาบันพระบรมราชนก

นามแฝง : อังเสาะ...รัตน์ดา อาจวิชัย (คลิ๊กเพื่ออ่าน)

เรื่องเล่าที่ 2 : ชม ดู ถาม

ผู้เล่า : วิลลี่กัมปนาท อาชา (คลิ๊กเพื่ออ่าน)

เรื่องเล่าที่ 3 : ดูงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย

ผู้เล่า : รลนาสายใจ ชุปวา (คลิ๊กเพื่ออ่าน)

เรื่องเล่าที่ 4 : ความสายงามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  เขื่อนอุบลรัตน์

ผู้เล่า : บัวประภารัตน์ เค้าสิม (คลิ๊กเพื่ออ่าน)

เรื่องเล่าที่ 5 : ดูงานเอแพคโพล และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้เล่า : รินาโกะวัชรินทร์ แพงศรี (คลิ๊กเพื่ออ่าน)

เรื่องเล่าที่ 6 : ดูงานเกษตรพอเพียง วังน้ำเขียว

ผู้เล่า : นาตาลีสมสมัย บุญทศ (คลิ๊กเพื่ออ่าน)

อ่าน SSM-Success  Story  Mapping  (คลิ๊กเพื่ออ่าน)

อ่านรายงานฉบับเต็ม (ไฟล์. pdf) (ไฟล์. word)

<table border="0" align="center"><tbody>

   

 

 

</tbody></table>

KPN

</span>