หลายวันที่ไม่มีโอกาสเขียนบันทึก พอว่างจะเขียนเนตก็เข้าไม่ได้ คงเป็นเพราะแผ่นดินไหวที่ใต้หวัน ภาระสำคัญที่ต้องทำตามนโยบายป้องกันอัคคีภัยก็ต้องรีบดำเนินการ วันนี้มีเวลาว่างแล้วจึงขอเล่าย้อนหลังไปบ้างในการทำงานแต่ละวัน

  • เย็นวันจันทร์ หลังจากจัดงานX-Mas และปีใหม่ให้นักเรียน เราก็จัดปีใหม่ให้ครู เชิญกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการใกล้เคียงมาร่วมงาน จับฉลากของขวัญตามสภาพยุคเศรษฐกิจพอเพียง ปลดปล่อยความเครียดหลังตรากตรำงานมาตลอดปี ลองดูภาพสิครับ สุด ๆ ไปเลย

  • วันอังคาร๒๖ ธ.ค.-พฤหัส ๒๘ ธ.ค. หลังเลิกเรียนจัดอบรมครูใน ๓ เรื่องคือ
  • การสมัครเป็นสมาชิก gotoknow และการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวblogger
  • การขยายผลการใช้ e-office ในเฟสที่๒
  • การลงโปรแกรม English Discovery เพื่อนำไปใช้ในลักษณะ Stand alone เพื่อฝึกภาษาด้วยตนเอง
  • ดูภาพที่ผมป็นวิทยากรร่วมกับครูคอมพิวเตอร์ในวันเปิดอบรมนะครับ

การดำเนินงานและติดตามผล ครูทุกคนให้ความสนใจและตักตวงความรู้ได้อย่างมาก เป็นการอบรมแบบ on the job training หลายคนสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ผมเองเป็นวิทยากรแนะนำเรื่องการสมัครเป็นสมาชิก gotoknow และตั้งเป้าว่าครูจะต้องสมัครเข้ามาได้ก่อนปีใหม่ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ คน เพราะฉะนั้น มั่นใจได้ว่าสมาชิกใหม่ gotoknow เพิ่มขึ้นที่ จ.เลย แน่นอน คอยต้อนรับกันด้วย แต่แรก ๆ อาจจะยังไม่ทราบจะบันทึกอย่างไร ผมเองจะคอยโค้ชให้ และหวังว่าสมาชิกเก่าแก่จะช่วยแนะนำให้ด้วย

     หลักการพัฒนาบุคลากรที่ผมใช้คือ

พรุ่งนี้จะซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย โดยใช้วิทยากร อปพร.จากเทศบาลตำบลเชียงกลม ผมได้จัดซื้อเครื่องถ่ายวีดีโอมาใหม่แล้ว คงได้ใช้งาน แล้วจะได้ฝึกให้นักเรียนได้ใช้เพื่อทำโครงงานแข่งขันตามที่ผมเคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดิโอ

พบกันใหม่ครับ บรรจง  ปัทมาลัย ๒๘ ธ.ค.๔๙ ๑๕.๓๖ น.