วันที่ 21-23 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมาโรงเรียนเชียงกลมวิทยาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลพักแรมคืน ที่โรงเรียน ปีนี้นับได้ว่าจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบเป็นปีแรกในรอบสิบปี ครบ 3 วัน 2 คืน

    อากาศสุดหนาว 8 - 10  องศา เชียว ทั้งขด ทั้งงอไปตามๆ กันทั้งผู้กำกับและลูกเสือ - เนตรนารี 

    ค่ายลูกเสือได้อะไร ฝึกฝนการใช้ชีวิตนอนกลางดิน กินกลางทราย สร้างความสามัคคีในหมู่ ในกอง

จบข่าว