วันนี้สิ่งที่ผมทำ ช่วงเช้า ผมได้ช่วยพี่ประกิตจัดหมวดหมู่ของพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.รและจัดส่งที่ไปรษณีย์จ.นนทบุรี ช่วงบ่าย ผมได้เตรียมอุปกรณ์เพื่อจัดงานนิทรรศการขนาดเล็กในวันที่ 9 ม.ค.2550และช่วยบรรจุพระครับ