บันทึกเรื่องกีฬา  ครูอ้อยเขียนมาหลายครั้งแล้ว  เพราะโรงเรียนเน้นเรื่องกีฬามาก  ซึ่งเป็นกิจกรรมในหลักสูตรที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุด
และมักจะประสบกับความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมทุกครั้งที่ผ่านมา  ท่านผู้อ่านจะอ่านได้จากบันทึก  เรื่อง  ... กีฬาสี " พระยาเกมส์ 19 "โดยครูอ้อย   ตอนที่ 2 จะเกี่ยวกับพิธีกร  กีฬาสี " พระยาเกมส์ 19 "โดยครูอ้อย (2)   ส่วนตอนที่  3  ..เป็นสีสันของนักเรียนในสีต่างๆ กีฬาสี " พระยาเกมส์ 19 "โดยครูอ้อย (3)
ส่วนตอนที่ 4 นี้  จะเกี่ยวกับวงโยธวาทิต  กลุ่มสีต่างๆในขบวนพาเหรด
วงโยธวาทิต  นักเรียนประถมที่เกิดจากนักเรียนที่มีพรสวรรค์รวมตัว  ฝึกซ้อม  และเรียนดนตรีเป็นพิเศษ  ตามโครงการที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดำริให้นักเรียนได้เรียนตามความสนใจ..

 
การฝึกซ้อมทุกวัน  อาจารย์ผู้สอนต้องฝึกไว้หลายๆรุ่น  เมื่อนักเรียนรุ่นนี้จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปแล้ว  ก็จะมีตัวแทนเกิดขึ้นมาอีก  อย่างที่เราเรียกกันว่า  " ตัวตายตัวแทน "
นักเรียนเหล่านี้จะต้องมีวินัยในตนเอง  มีความพยายามฝึกฝน  และที่สำคัญที่สุด  ต้องมีความอดทนอย่างสูง
นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้แล้ว  นักเรียนยังได้รับการฝึกฝนความรู้ความสามารถตามความสนใจ..อีกด้วย
คุณสมบัติที่นักเรียนได้รับ  คือ  ความอดทน  มีวินัย  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีสมาธิในการเรียน
การทำงานเป็นทีม  เชื่อฟังผู้นำก็เป็นเรื่องที่นักเรียนได้รับการฝึกฝนด้วย
และที่สำคัญอย่างยิ่ง  คือ  ความรักโรงเรียนเป็นพื้นฐาน  อันจะก่อให้เกิดการรักในสถาบัน  ชื่นชมตนเอง  และก้าวไปสู่ความรักในสถาบัน  สังคมและประเทศชาติสืบไป