บรรยากาศแห่งความสุขตั้งแต่เช้าที่ครูอ้อยพบเห็น  ระหว่างพ่อแม่ลูกที่มีสายใจแห่งความสุข  ความรักและความสัมพันธ์  แสดงให้เห็นชัดเจนว่า  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่บุตรหลานตนเองต้องเข้าร่วม  ซึ่งหาอ่านได้จากบันทึกของครูอ้อยในเรื่อง  กีฬาสี " พระยาเกมส์ 19 "โดยครูอ้อย (4)
 สีสันแห่งกีฬา  เป็นเครื่องบ่งบองถึงความรัก  ความอบอุ่น  และความร่วมมือ
   
   
ในแต่ละชุดของนักเรียน  มีมูลค่าตั้งแต่เสื้อผ้า  รองเท้า  ทรงผม  แต่งหน้า  ประมาณ 1,000 บาท
เพื่อความสุขของบุตรหลานอย่างแท้จริง
ทำไม  โรงเรียนจึงทำได้  ทำให้เห็นภาพแห่งความร่วมมือ  ซึ่งครูอ้อยจะนำเสนอให้เห็นถึง...หลักการของโรงเรียนเป็นอย่างไรนะ.....ผลจึงออกมาเป็นภาพต่างๆที่นำเสนอมาอย่างชัดเจน
โปรดติดตามต่อไป