การศึกษาที่เป็นวงกลมไม่สิ้นสุด          ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง  ชื่อว่าวาทะกรรมทางการศึกษา พุทธทาสภิกขุ เรียบเรียงโดยไพโรจน์  
อยู่มณเฑียร    จัดพิมพ์โดยบ้านลานธรรม  เป็นการพิมพ์ครั้งที่
2   ..  2549 โดยปกติผมชอบอ่านหนังสือท่านพุทธทาสและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานโรงเรียน ผมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลายท่านผ่านเวทีนี้ เรื่อง ครูดีกับครูดีเด่น ได้รับแนวคิดดีๆจากทุกท่านซึ่งขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้  การศึกษาเป็นสิ่งที่มีคุณค่า  ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่า การศึกษาทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์   และท่านได้กล่าวถึง การศึกษาที่เป็นวงกลมไม่มีที่สิ้นสุด  ไว้ว่า ภาพพจน์ที่จะต้องมองเห็น  มีการให้โดยมีผู้ให้แล้วก็มีสิ่งที่ให้   แล้วก็มีผู้รับไปใช้ประโยชน์  แล้วก็ให้ต่อ  แล้วก็มีการให้ มีผู้รับแล้วมีการให้ต่อ  เป็นวงกลมที่ไม่มีสิ้นสุด  นี่เราเรียกว่าวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุดที่เม็กดำ(28  และ 29 ธันวาคม 2549 )  วันนี้ชุมชนมาร่วมกิจกรรมกีฬาประจำปีที่โรงเรียน พวกเรามีกิจกรรมหลายอย่าง ร่วมคิด ร่วมสนุกสนาน นักเรียน ครู พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ให้สิ่งดีๆต่อกัน ส่วนวันพรุ่งนี้ โรงเรียนจะไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในพิธีปักเขตโบสถ์วัด ที่ได้รับวิสุงคามสีมา  รวมทั้งเป็นโอกาสดีที่จะขอพรและอวยพรปีใหม่ต่อกันด้วยการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ  จะนำการศึกษาไปสู่การศึกษาที่เป็นวงกลมไม่มีที่สิ้นสุด  การศึกษาที่ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน จับมือกันอย่างมั่นคง  และพวกเราถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่วันนี้ 28  ธันวาคม 2549 พวกเราได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.วนิดา  กำเนิดเพชร และคณะ  ที่มาเยี่ยมเราแบบไม่ให้เราได้ตั้งหลักแต่ประท้บใจในความเป็นผู้ให้ของท่าน  รวมทั้งวันนี้ที่เม็กดำพวกเรามีเรื่องดีๆส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วย ได้ชื่นชมบารมี ครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ์    ผู้ที่จะทำให้  การศึกษาเป็นวงกลมไม่สิ้นสุด  วงกลมที่คุ้มครองโลก