ตอนเช้าอากาศที่นี่เย็นมาก  มีหมอกแต่ไม่มากเท่าไร อ่านข่าวพบคนหนาวตายอีกแล้ว  อากาศหนาวเกินไปก็ไม่ดี เกือบ 08.00 . อากาศยังเย็นอยู่เลย เด็กๆเริ่มจัดงานปีใหม่ที่โรงเรียน ผู้เขียนมีจัดกิจกรรมให้นักเรียนตอน 10.00 . เป็นนักเรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรมค่อนข้างง่าย แล้วจะรายงานให้ทราบว่าทำอะไรบ้างที่เขียนบันทึกวันนี้ อยากบอกทุกท่านที่มีโอกาสในเมืองใหญ่ๆให้นึกถึงเด็กๆในชนบทบ้าง เมืองไทยไม่ได้มีเฉพาะที่กรุงเทพฯ ถ้าสามารถแบ่งปันได้ก็กรุณาแบ่งปันนักศึกษาที่อยู่ในเมืองก็สมควรตั้งใจเรียน เพราะมีคนมากอยากที่ยากจน อยากเรียน แต่ไม่ได้เรียน ทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่อยากเรียน แล้วได้เรียน ตามความสนใจของเขา  ปัญหานี้ น่าสนใจมาก อยากให้ผู้รู้ ช่วยกันขบคิด เผื่อเสนอวิธีการแก้ไขให้รัฐบาลและ ผู้ใหญ่ใจดีของเราได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ  เราขาดครูเกือบทุกโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบท ไม่ทราบว่าเหมือนการขาดหมอในชนบทไหม แต่โรงเรียนในเมืองมีอัตราครูเกินครูเกือบทุกคนอยากไปสอนในเมืองรัฐบาลหรือใครพอจะบอกผมได้ไหมว่า พอจะมีแรงจูงใจอะไรไหม ให้คนเก่ง ดีกลับไปพัฒนาชุมชนหรือพื้นที่ของเขาเอง มีความรัก ความหวงแหนชุมชนแผ่นดินเกิด ผมหวังมากไหมครับ