เมื่อวานนี้ ผมไปคุมสอบวิชา "ชีววิทยาเบื้องต้น" กับอาจารย์ ภูคา ได้คุยกันหลายเรื่อง...สิ่งที่ ภูคา พูดถึง GotoKnow ก็คือ

  • หลายวันก่อนที่ beeman ไม่อยู่ (มน.) เขียนบันทึก เวลาเข้าไปใน Planet ของ มน. จะพบเห็นแต่ใบหน้าของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ไม่มีใบหน้าของ beeman มาสลับบ้างเลย
  • ภูคา ยกให้ beeman เป็นเจ้าพ่อ blog มน. แต่ beeman คงไม่กล้ารับ

   สิ่งที่ ภูคา พูดถึง การเรียน-การสอน ชีววิทยาเบื้องต้นก็คือ

  • เดี๋ยวนี้ (ในภาควิชาชีววิทยามน.)  นอกจาก beeman แล้ว หาคนสอน "ศัพท์ทางชีววิทยา" ได้ยาก (ส่วนนี้กลายเป็น Tacit ของ beeman ไปแล้ว)
  • เดี๋ยวนี้ หาคนสอนทางด้าน "Comparative" คือ สอนให้นิสิตรู้จักเปรียบเทียบ เรื่องทางชีววิทยากับเรื่องใกล้ตัวได้ยาก...สอนให้นิสิตรู้จักวิเคราะห์...สังเคราะห์ได้ยาก...ส่วนนี้ beeman ก็ทำได้ดี...

   นี่คือมุมมองของ beeman จาก ภูคา

  

BeeMan

BeeMan