บันทึกนี้..ครูอ้อยจะนำพาท่านผู้อ่านจัดทำแฟ้มพัฒนางานครู  แฟ้มผลงานครู และแฟ้มเก็บเอกสารครูเชี่ยวชาญ....พร้อมหรือยังคะ

บันทึกที่ครูอ้อยกล่าวถึง..แฟ้มต่างๆนั้นอยู่ในบันทึกเรื่อง..ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (8)  

เอกสารต่างๆ  ประเภทคำสั่ง  หนังสือราชการ  หนังสือเชิญประชุม  เชิญอบรม เราจะเก็บไว้ในแฟ้มพัฒนางานครู

ส่วนแฟ้ม  ผลงานครู  น่าจะต้องจัดทำแฟ้ม....  เรียนเชิญคลิกที่นี่

เมื่อเช้านี้ครูอ้อยหาแฟ้มไว้แล้วได้จำนวน 5 แฟ้ม  และจะเริ่มจัดคำสั่งของโรงเรียนออกเป็นงานต่างๆแบบคร่าวๆสัก 5 งาน  เช่น  งานวิชาการ  งานบริการ  งานสัมพันธ์ชุมชน  งานอาคารสถานที่  งานปกครอง   และงานอื่นๆ

เมื่อแยกงานแล้ว  ก็เริ่มเขียนงาน  ตามแฟ้มผลงานครูให้เป็นปัจจุบันน  ซึ่งครูอ้อยจะพาจัดทำในบันทึกต่อไป....