ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (9)

ครูอ้อยเตรียมจัดทำแฟ้มแล้ว หาแฟ้มใหญ่กว้าง 3 นิ้วไว้แล้ว มีไส้แฟ้มพลาสติคแล้ว ครูอ้อยจะใช้กระดาษปอนด์สีเป็นตัวแฟ้ม เพราะบางดี และครูอ้อยก็จะทำไปตามหัวข้อ 20 ข้อได้เลย

ครูอ้อยขอย้อนกลับไปยังบันทึกเรื่อง ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (4)   และได้นำหัวข้อการประเมินในเรื่อง  พฤติกรรมด้านวินัย...

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  โดยมีหัวข้อการประเมิน  3  ด้าน

1.  ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ซึ่งประกอบด้วย

     1.1  พฤติกรรมการรักษาวินัย

     1.2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

     1.3  การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

     1.4  ความรักความศรัทธาในวิชาชีพ

     1.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

2.  ด้านคุณภาพการปฎิบัติงาน

     2.1  สมรรถนะหลัก

            (1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์

            (2)  การบริการที่ดี

            (3)  การพัฒนาตนเอง

            (4)  การทำงานเป็นทีม

     2.2  สมรรถนะประจำสายงาน

            (1)  การออกแบบการเรียนรู้

            (2)  การพัฒนาผู้เรียน

            (3)  การบริหารจัดการชั้นเรียน

            (4)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์

3.  ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน

     3.1  ผลการปฏิบัติ

            (1)  การจัดการเรียนรู้

            (2)  การพัฒนาวิชาการ

            (3)  ผลที่เกิดกับผู้เรียน

            (4)  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

            (5)  ผลที่เกิดกับชุมชน

     3.2  ผลงานทางวิชาการ

            (1)  ผลงานวิชาการอื่น

            (2)  งานวิจัย

            (3)  งานวิจัยและพัฒนา

ครูอ้อย   จะต้องหาเอกสาร  หลักฐาน  ข้อมูล  และข้อเสนอแนะ

และควรจัดทพร้อมกับพัฒนาพฤติกรรมด้านการรักษาวินัยตามแนวทาง 20 ข้อนี้อย่างจริงจังด้วยความเลื่อมใสศรัทธา  พร้อมทั้งปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  ผู้รับบริการ  และครอบครัวในทางสร้างสรรค๋

ครูอ้อยยังแบ่งลักษณะของแฟ้ม  ที่จะเป็นร่องรอยหลักฐาน  ดังนี้

1.  ทะเบียนประวัติ  แฟ้มประวัติ  และผลงาน จัดทำเป็นเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงหมายเลข.................

2.  รายงานผลการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  จัดทำเป็นเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงหมายเลข.................

3.  รางวัล/ เกียรติบัตร / หนังสือรับรอง  จัดทำเป็นเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงหมายเลข.................

4. สมุดเยี่ยมชม/ บันทึกความคิดเห็น  จัดทำเป็นเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงหมายเลข.................

ครูอ้อยจะจัดหาแฟ้ม  และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ไว้ในแฟ้มเหล่านี้

อย่าลืมว่า  เอกสารตัวจริง ควรเก็บเอาไว้ต่างหาก  ก่อนเก็บเอกสารลงแฟ้ม  ควรสำเนาเอกสารไว้อย่างน้อย 10  แผ่น

เริ่มลงมือทำได้เลยค่ะ ...ดีมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#diary#ครูอ้อย#วิทยฐานะ#แฟ้มผลงานครู

หมายเลขบันทึก: 69612, เขียน: 27 Dec 2006 @ 08:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
       ขอแลกเปลี่ยนด้วยคนนะครับ...ทุกวันนี้วัฒนธรรมเชิงคุณภาพทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาถดถอยลงไปหรือเปล่า  ถ้าเราดู Iceberg Model  เทียบกับสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเห็นว่าส่วนที่จมอยู่ใด้น้ำแข็ง ร่วม 80 %(คุณลักษณะภายใน) เรายังประเมินไม่ถึง  แต่เรามุ่งประเมินตรง 10-20 % (ความรู้ ทักษะ)ที่โผล่ออกมาอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ก็ยังไม่ถึงแก่นแท้
       เราจึงเอาจำนวนเอกสารเป็นตัวตั้งของคุณภาพทางวิชาการ เพื่อประเมินภาพลักษณ์ภายนอก การประเมินต่างๆจึงเต็มไปด้วยเอกสารกองโต  คล้ายๆกับว่า ถ้าส่งผลงานชำนาญการจำนวนเอกสาร 10 กิโล ชำนาญการพิเศษต้อง 15 กิโล เชี่ยวชาญ 20 กิโล เชี่ยวชาญพิเศษ 25 กิโล (เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น) และความหรูของเอกสารต้องเหนือกว่า 
       มิติหนึ่งอาจจะใช่  แต่คุณลักษะภายในที่ครอบคลุมสมรรถนะทั้งหมดใช่หรือไม่?
       อาจารย์วิจารณ์เคยเล่าถึงการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ท่านดูแลอยู่ ต้องกลั่นออกมาไม่เกิน 50 หน้า ไม่ใช่จำนวนหน้าเพิ่มขึ้นตามปริญญา แต่ต้องสังเคราะห์กลั่นออกมา
       ถ้าเน้นปริมาณและหน้าตาเอกสาร ครูที่สอนอยู่แถวชายแดนคงไม่มีปัญญาถึงเชี่ยวชาญพิเศษได้แน่   ทั้งๆที่เขาวิจัยและพัฒนามาตลอดชีวิต แต่คนที่จะได้กลับเป็นผู้บริหารที่มีลูกน้องมาช่วยทำให้ตามบัญชาของผู้มีบารมี
       ผมว่าวัฒนธรรมการประเมินน่าจะเปลี่ยนไปนะ ...
เขียนเมื่อ 

เรียน ศน.ธเนศ

  • ขอบคุณค่ะที่เป็นท่านเดียวที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้  ที่ศน.กล่าวมาทั้งหมดถูกต้องตามทฤษฎี แต่แนวปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างที่ ศน.คิด 
  • ครูอ้อยถึงนิยมการประเมินแบบประจักษ์ 
  • ตอนครูอ้อยจบปริญญาโท แบบหึดขึ้นคอ  มีวิทยานิพนธ์การันตี
  • แต่รับปริญญาที่ศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกันกับ แผน ข.
  • แต่ถามว่า..คุณค่า  เมื่อ  เรียนจบมาแล้ว  เวลาผ่านไป  ท่านจบแบบไหน  ท่านทำอะไรให้เกิดแก่แผ่นดินท่านหรือไม่
  • ครูอ้อยเขียนบันทึกนี้  เพียงเพื่อทำอะไรที่ดีกว่า  การนั่งอยู่เฉยๆ
  • ก็เหมือนกับที่ต่างจังหวัด  ศน.มาเกณฑ์ให้ครูทำโน่นทำนี่  แล้วก็มาตัดยอดอ่อนของครูไปทำผลงานของตนเอง
  • จะทำอะไร  ก็ตาม  ให้เกิดประโยชน์ ได้มาอย่างไร  อย่าไปคิดเลยค่ะ
  • ครูอ้อยชอบแบบประจักษ์  แต่เอกสารก็ต้องมีแบบประจักษ์นะคะ ศน.
  •  เราเป็นแหนที่ต้องลอยตามน้ำไปค่ะ  เห็นด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ 

เขียนเมื่อ 
ใครไม่รีบจ้ำ..จ้ำอึด จ้ำอึด   ไปเร็วๆ  อย่าชักช้า  เดินหน้าเต็มตัว..ลุย  หุยฮา....