บ้านของท่านผู้อ่านเลี้ยงแมวบ้างไหมครับ… ผู้เขียนไม่ได้เลี้ยงแมว ทว่า… ชอบให้อาหาร หรือให้น้ำแมว

ท่านอาจารย์ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเขียนไว้ว่า คนที่รักแมวดูจะมีนิสัยเป็นประชาธิปไตยมากกว่าคนที่เลี้ยงสุนัข

สุนัขบ้านมักจะยอมรับเจ้าของเป็นหัวหน้าฝูง มีความจงรักภักดีค่อนข้างสูง ส่วนแมวมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ค่อยจะยอมใครง่ายๆ

ท่านอาจารย์ มรว.คึกฤทธิ์ท่านบอกว่า คนที่เลี้ยงหมาออกจะไปทางเผด็จการหน่อยๆ ส่วนคนที่เลี้ยงแมวออกจะไปทางประชาธิปไตยหน่อยๆ... ท่านว่าไว้อย่างนั้น

แมวมีพยาธิเซลล์เดียวที่เรียกว่า ทอกโซพลาสโมซิส (Toxoplasma gondii) แมวส่วนใหญ่จะเป็นพานะนำโรคโดยไม่มีอาการ

แมวที่ได้รับพยาธิชนิดนี้จะขับถ่ายพยาธินี้ออกมาทางอุจจาระประมาณ 2-3 สัปดาห์

หนูจะกินอุจจาระแมว กินอาหารหรือน้ำอื่นที่ปนเปื้อนอุจจาระแมวเข้าไป ทำให้ติดพยาธินี้ และแมวก็จะกินหนูอีกรอบหนึ่ง ทำให้เกิดวงจรพยาธิครบวง

นอกจากแมวแล้ว… สัตว์อื่นๆ อาจติดพยาธิชนิดนี้ได้ เช่น แกะ หมู แพะ ฯลฯ ถ้าเรากินเนื้อสัตว์ดิบๆ เข้าไปก็อาจติดพยาธินี้ได้เช่นเดียวกัน

คนที่ติดพยาธิชนิดนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ ส่วนน้อยจะมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ อาจมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือต่อมน้ำเหลืองโตได้

คนที่มีภูมิต้านทานตกลงไป เช่น คนที่ติดไวรัสเอช.ไอ.วี.(เอดส์) ฯลฯ อาจเป็นโรคตา หรือโรคสมองจากพยาธิ และอาจตายได้

คนที่ตั้งครรภ์(ท้อง)ในระยะ 3 เดือนแรก… ถ้าติดพยาธินี้อาจทำให้เด็กในครรภ์พิการได้ โดยเฉพาะส่วนสมองและตา

  ป้องกันได้อย่างไร:

 • การเลี้ยงแมว:
  ควรล้างมือหลังเล่นกับแมว หรือที่ดีที่สุดคือ ล้างมือด้วยสบู่ก่อนกินอหาร และดื่มน้ำทุกครั้ง เนื่องจากแมวมักจะอยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง ทำให้อุจจาระแมวปนเปื้อนอยู่ทั่วไป
 • การทำสวน:
  ควรสวมถุงมือ เนื่องจากแมวและหนูมักจะถ่ายไม่เป็นที่เป็นทาง หลังทำสวนแล้วควรล้างมือด้วยสบู่
 • การปรุงอาหาร:
  ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ดิบ เช่น แพะ แกะ หมู ฯลฯ ควรแยกภาชนะที่ใช้ปรุงเนื้อออกจากภาชนะที่ปรุงอาหารอย่างอื่นๆ ปรุงอาหารให้สุก และล้างภาชนะที่ใช้ปรุงเนื้อแยกจากภาชนะที่ใช้ปรุงอาหารอื่นๆ
 • คนที่ตั้งครรภ์ (หรืออาจตั้งครรภ์โดยไม่รู้ตัว):
  ไม่ควรเปลี่ยนกระบะทรายสำหรับให้แมวถ่ายด้วยตนเอง และควรหลีกเลี่ยงการกอด หรือสัมผัสกับแมว เนื่องจากอาจติดพยาธิ ทำให้เด็กในครรภ์พิการได้

  ท่านผู้อ่านชอบเลี้ยงอะไรครับ...

 • (ก). สุนัข
 • (ข). แมว
 • (ค). ทั้งสุนัขและแมว
 • (ง). ไม่เลี้ยงอะไรเลย
 • (จ). อื่นๆ

    แหล่งที่มา:

 • Thank bbc > Protein key to parasite potency > http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6199889.stm > December 25, 2006.
 • Thank CDC > CDC fact sheet > Toxoplasmosis >[ Click ] > December 26, 2006.
 • บล็อก "บ้านสุขภาพ" และการอ้างอิงมีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่เพื่อรักษาโรค > ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำไปใช้
 • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT
 • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > 26 ธันวาคม 49