ฉลองปีใหม่ 2550 และ เปิดสถาบันขงจื้อ มมส.

  • ตามที่ได้มีพิธีเปิด สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตอนเช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2549 แล้ว ในคืนวันเดียวกัน ทาง มมส. ก็ได้จัดงานฉลอง ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี และฮั่นบั้น (HAN BAN) พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างกัน  ในงานนี้ถือว่าเป็นการจัดงานแบบ Three in One คือ นอกจากเป็นการฉลองเปิดสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว ก็เป็นการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานฉลองคริสมาสต์ ของชาว มมส. ไปพร้อมกันด้วย
  • โดยมีการแสดงจากทั้งทางฝ่ายจีน และ ฝ่ายไทยในหลายรูปแบบด้วยกัน นอกเหนือจากการแสดง และ การจับฉลากของรางวัลทองคำและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายตามปกติเช่นทุก ๆ ปี

ฉลองปีใหม่ 2550 มมส.