ผู้บริโภคในยุคทุนนิยม  วัตถุนิยมนี่แย่หน่อยนะครับ   โดนสื่อมวลชนซัดสาดด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ   หลอกล่อสารพัดเล่ห์   ในลักษณะที่ผู้ผลิต (supply) สร้างอุปสงค์ (demand)

         ผู้บริโภคต้องการคุ้มครองในกรณีสินค้าคุณภาพไม่ตรงตามที่ตกลงกัน

         แต่ในกรณีหลงติดกับเข้าไปซื้อเองโดยไม่จำเป็นนั้น   ไม่มีใครช่วยได้   ที่พอช่วยได้คือห้ามโฆษณาสินค้าบางประเภทที่ไม่มีความจำเป็นหรือเป็นสินค้าอันตราย  เช่น เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

         กรณีผู้บริโภคต้องซื้อของแพง   เพราะต้องช่วยจ่ายค่าโฆษณาก็ไม่มีใครช่วยคุ้มครองได้   เราต้องมีสติปัญญาพิจารณาเอาด้วยตัวเองคือต้องคุ้มครองตัวเอง   อย่างกรณีที่ชาเขียวใส่ขวดยี่ห้อหนึ่งกำลังฮิตขายขวดหนึ่งตั้ง 20 บาท   ผมไม่เคยซื้อดื่มเลย   ที่เคยดื่มเพราะการบินไทยเขาแจกฟรี

         สรุปว่า  เราคุ้มครองตัวเราเองเป็นดีที่สุด   โดยใช้คาถาเศรษฐกิจพอเพียง   ไม่บ้าไปตามแรงโฆษณา   รู้เท่าทันว่าสินค้าที่ยิ่งโฆษณามาก   ราคารขายยิ่งแพงเกินมูลค่าจริง

วิจารณ์  พานิช
 25 ธ.ค.49