ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในช่วงชั้นที่ ๓ จำนวน  ๓  คนและจัดหาหนังสือที่จะใช้ในการแข่งขัน ทำการฝึกซ้อมฝึกฝนนักเรียน  เพื่อไปแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ    ครั้งที่  ๑๒ ระดับจังหวัด   (กรุงเทพมหานคร )      ของสโมสรไลออนด์สากลภาค  ๓๑๐  อี ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๔๙       ที่โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  รอบแรกในการแข่งขันเพื่อคัดเลือกให้เหลือ  ๑๐ ทีม  นักเรียนก็สามารถผ่านเข้ามาได้ ในรอบสองได้ทำการคัดเลือกอีก แล้วในที่สุดนักเรียนก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลศมาได้   แม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี   นับว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ  เมื่อมีก้าวที่หนึ่งก็ต้องมีก้าวที่สองและสามตามมา ...