เช้านี้มาช้าไปหน่อย เมื่อคืนมีปาร์ตี้วันคริสมัสต์กับพี่ ๆที่ทำงาน เลิกดึกไปหน่อย  .....  แต่พอมาถึงห้องพี่ ๆ ก็ยังไม่มีใครมาเลยค่ะ งานที่ได้รับมอบหมาย...จัดรายการเสียงตามสายของห้องเสียตามสายกรมอนามัยโดยวันนี้จัดร่วมกับพี่มานพ กับพี่เชอรี่ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในของฝ่ายประชาสัมพันธ์