การประชุม OPD กับ NCD(DM)

  ติดต่อ

  สานฝันโครงการดูแลผ้ป่วยเบาหวานองค์รวมและผสมผสาน  

การประชุมประสานงานทีมเบาหวานฯกับแผนกผู้ป่วยนอกครั้งที่ 1,2         

     1. เพื่อการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน                

     2. เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานการบริการผู้ป่วยเบาหวานในโครงการฯ               

     3. เพื่อการ Register ผู้ป่วย       

     4. เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ผลการประชุม            

      1. เห็นชอบกับแบบฟอร์มที่ใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่ทีมเบาหวานนำเสนอ    

      2. กำหนด Flow chart  การปฏิบัติงานการบริการผู้ป่วยเบาหวาน     

      3. กำหนดผู้รับผิดชอบ Register  จำนวน 2 ท่าน คือ คุณเดชา  ญาณฤทธิ์ และคุณสุนันทา   เนตรพรม         

       4. กำหนดวันที่ทำกิจกรรม คือ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

ปัญหาที่พบ             

      1. สถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มวิชาชีพ ยังไม่มีที่ที่เหมาะสม  เพราะบริเวณ OPD  ไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะใช้ทำในกิจกรรม  สรุปมติที่ประชุมลงตัวที่ห้องตรวจอายุรกรรมหมายเลข 33,34 ซึ่งจะต้องเคลื่อนเตียงตรวจออก และจัดโต๊ะผู้มารับบริการได้ครั้งละ 6-8 คน ในการทำกิจกรรมกลุ่มแบบสหวิชาชีพ         

      2. งบประมาณที่จะเสนอใช้ ยังไม่ลงตัว ยังต้องติดตามให้การดำเนินงานลุล่วงต่อไปได้           

       3. ตัวบุคคลที่จะร่วมดำเนินงาน มักมีเวลาในการเข้าร่วมประชุมไม่ค่อยตรงกัน  ทำให้การดำเนินงานของทีมเบาหวานฯ ล่าช้า แต่ทั้งนี้ทางทีมฯยังมีความมุ่งมั่นที่จะสานฝันการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลมาก ที่สุด

 Flow Chart NCD(DM),Screening of DM  ติดตามใน  http://gotoknow.org/file/pctmedbi/DM+1.doc

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCTอายุรกรรม บำราศฯ

หมายเลขบันทึก: 69404, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 21:46:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #of#dm#chart#flow#ncd(dm)#screening

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

ไม่ประสงค์ออกนาม
IP: xxx.157.42.131
เขียนเมื่อ 
น่าเห็นใจทีมเบาหวานจัง สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าที่ควร แต่ก็ขอเป็นกำลังใจ สู้ต่อไป 
อัจฉรา
IP: xxx.157.42.10
เขียนเมื่อ 
ตามมาให้กำลังใจ  ขาดอะไรก็แจ้งมาค่ะ    ขอบคุณทีมทั้งหมดที่พัฒนางานใหม่ๆให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น