เรียนรู้ศิลปะกับนักเรียนประถม

  ติดต่อ

  ศิลปะเป็นหนทางแห่งการแสดงออก เปิดสมอง ลองให้นักเรียนได้คิด และแสดงออกด้วยการสรางสรรค์ผลงานออกมาอย่างอิสระ  

เนื่องในวันคริสต์มาสที่โรงเรียนจัดขึ้นนั้น

โรงเรียนที่ครูอ้อยสอนอยู่นั้นเป็นโรงเรียนตามโครงการวิถีพุทธ

แต่ครูอ้อย....เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ที่จะต้องจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนให้ครบถ้วนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539  ที่เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในการจัดงานกิจกรรมวันคริสต์มาสของทุกปีการศึกษา  มิได้จัดทั้งวัน  ตามที่ดำเนินการมานั้น  ได้จัดสัปดาห์ทางวิชาการ หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาส  ให้มีการแข่งขันทางวิชาการ  อันประกอบด้วย  การแข่งขันการคัดลายมือ  การแข่งขันเกมCROSSWORD  การแข่งขันการเปิดพจนานุกรม  การประกวดการวาดภาพระบายสี  การประกวดการจัดทำบัตรอวยพร  ซึ่งนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เข้าสู่การดำเนินการตามที่ได้กล่าวมา  และประสบกับความสำเร็จในการดำเนินการในระดับดี

บันทึกนี้จะกล่าวถึง  ศิลปะ

 

ผลงาน..ที่อยู่ในมือของครูอ้อย  และอยู่รอบตัวของครูอ้อยนี้ เป็นศิลปะที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนทั้งสิ้น

และที่สำคัญคือ....ครูที่จัดการเรียนการสอนเป็นครูจ้างชาวต่างประเทศ

ที่มิได้สอนเพียงแต่คิดที่จะได้ค่าจ้าง...เท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก

หมายเลขบันทึก: 69401, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-26 17:41:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มิตรภาพ#pictures#dearenglishteacher#englishteacher#diary#ครูอ้อย#ครูจ้าง#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)