ช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมา พี่หนิง แห่งกองกิจการนิสิต มมส. ได้เข้าสู่การเป็นสมาชิก (6 ก.ย. 2549) ใหม่ของ Blog จาก Gotoknow (KnowledgeVolution)  นับเป็นก้าวแรกของกิจการนิสิต มมส. ที่ก้าวสู่แวดวงการจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการ ลปรร. กับ MSU-KM Team บ้างเป็นครั้งคราว และเข้าสู่ UKM ครั้งที่ 8 ที่ ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา สลับกับการ ลปรร. Blogger ต่างๆ ..ด้วยประสบการณ์ที่พี่หนิงได้เก็บเกี่ยวอย่างเต็มที่ ยังไม่พอครับ ยังได้เชิญชวนให้สมาชิกจากกองกิจการนิสิต เข้าสู่ KM อีกคน เป็นพลังทวีคูณ นั่นคือ คุณพนัส (เป็นสมาชิก 15 ธ.ค. 2549)

        จากก้าวแรกนี้เองครับ ผมเห็นปรากฏการณ์ที่ทรงพลัง (Synergy) เป็นอย่างมากของกิจการนิสิต จากต้นกำเนิด "เรากำลังออกเดิน" จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน CKO และ KF ตลอดจนบริบทและจริตของคนในกองกิจการนิสิตเอง จะเป็นผู้กำหนดอัตราการเติบโตให้ก้าวข้าม (Beyond) ไปสู่ องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้อย่างไร ตรงนี้สำคัญมากเพราะหากขาดส่วนใดไปแล้ว ฝูงปลาตัวเล็กๆ นี้ไม่อาจแหวกว่ายนาวาที่เชี่ยวกราดที่รวมเร็วแห่งกระแสโลกาภิวัฒน์ได้เลย ...คงต้องร่วมมือประสานพลังสมัคคีกันอย่างเต็มที่ครับ

 

เป็นกำลังใจให้ครับ
วิชิต ชาวะหา
@MSU-KM Team
26-12-2006