ความเห็นล่าสุด


มาชื่นชมผลงานครับ ขอบคุณ อ.จันทวรรณ ไม่พบกันนานเช่นกันครับ

@panda อาจารย์สบายดีนะครับ ผ่านโคราชแล้วคิดถึงครับ, ไม่หายครับ "เพียงแค่เป็นคนเฝ้าดู ไม่ได้เป็น" ครับ

-ขอบคุณ อ.ปอนด์ / นานๆ ก็ได้เขียนสักครั้งครับ (คุ้มค่า)

...วิทยาศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นมาในโลกตะวันตก ในขณะที่จิตวิญญาณก็ได้หายไป <> ในโลกตะวันออกมีการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ แต่ทางด้านวิทยาศาสตร์กลับหายไป ...

ที่มา facebook.com/chaturoneducation

เมื่อวานนี้ผมมีประชุมในเรื่อง เสวนาการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง จึงจำเป็นต้องดำเนินการใน 2 ส่วน คือ

1.รับฟังความคิดเห็นอย่างเต็มที่ของผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ผลิต คือคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไปจนถึงผู้ที่จะนำไปใช้ในระดับสถานศึกษา
2. ส่งต่อเรื่องนี้จากคณะกรรมการหลักสูตรฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากนั้นเสนอให้ รมว.ศธ. ลงนามประกาศใช้ต่อไป ซึ่งต้องการดำเนินโดยเร็วที่สุด โดยผ่านกระบวนการรับฟังอย่างดีและมีประสิทธิผล คือ ใช้แล้วเกิดผลดีจริงๆ และสอดคล้องกับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย ที่จะต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนคู่ขนานไปกับหลักสูตร เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นและให้การดำเนินการทั้งหมดได้ผลดี มีประสิทธิผล และสามารถดำเนินการไปพร้อมกันได้

ในส่วนของสาระสำคัญของหลักสูตรใหม่ ก็คือ การปรับหลักสูตรให้สอดรับกับคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะการทำงาน ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ใหม่ๆ ในโลกที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายอย่างไม่จำกัด ที่สามารถเผยแพร่หรือเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำเนื้อหาสาระ โดยจะต้องปรับการเรียนการสอน เช่น ภาษาต่างประเทศ จะเน้นการเรียนเพื่อการสื่อสาร เรียนจากการใช้จริง รวมทั้งต้องปรับระบบการทดสอบวัดผลด้วย

นอกจากนี้ จำนวนชั่วโมงเรียนคาดว่าจะน้อยลง แต่จะจัดการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นทักษะการเรียนรู้ โครงงาน การแก้ปัญหา ซึ่งเรื่องของเวลาการเรียนจะต้องพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม โดยเฉพาะคำพูดที่ว่า “ใช้เวลาเรียนมาก ได้ความรู้น้อย” เพราะในประเทศที่มีการแข่งขันด้านการศึกษาสูงๆ จำนวนเวลาเรียนจะรวมทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน คือ เวลาทำการบ้าน เวลาเตรียมตัว บางประเทศใช้เวลาเรียนมากจึงสำเร็จ แต่บางประเทศสำเร็จทั้งๆ ที่ใช้เวลาน้อยกว่า และบางประเทศเรียนไม่มากแต่ใช้เวลาที่เหลือในการทำกิจกรรมในโรงเรียน เป็นต้น

นายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมประชุมเสวนาการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ห้องราชาบอลรูม โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ผู้บริหาร ศธ. รวมทั้งผู้บริหารจากหลายหน่วยงาน อาทิ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นายกสมาคมครู หน่วยงานการศึกษาสังกัดต่างๆ ที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักวิชาการ เข้าร่วมกว่า 200 คน

24 มีนาคม2557

ผมเขียนไว้เมื่อหลายปีก่อน ..เข้า google แล้วใช้คำค้นหา "addie2 wichit chawaha" ตามนี้ครับ

จาก ADDIE สู่ A2DDIE(M)

http://issuu.com/wichit/docs/instructionalmodels/2

"เดิมที ไม่มีต้นโพธิ์
ไม่มีกระจกเงาใส
เมื่อทุกอย่างว่างเปล่าตั้งแต่ต้น
ฝุ่นละอองจะลงจับอะไร"

(เว่ยหล่าง)

หนังนือเล่มนี้ฯ ผมได้จากแผงหนังสือ ตั้งแต่เริ่มวางตลาดแล้วครับ

ขอบคุณ(อีกครั้ง) ครับ

  • ช่วงเย็นๆ จะมีกิจกรรม ออกกำลังกาย ที่สวนบริเวณ เกาะ กลางน้ำ (เลิงซิว) ประตูทางเข้ามีไดโนเสาร์ มาต้อนรับ ครับ

to ดร.ธวัชชัย

  • ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ฯ ครับ และเริ่มเห็นเงาลางๆ จากแนวคิด จากกระแส "21st century skills" ในบ้านเราบ้างแล้ว จากตัวอย่างหลายๆ แห่ง ตามที่ท่าน อจ.หมอวิจารณ์ ได้ชี้ให้เห็นมา 2-3 ปีที่ผ่านมา
  • มหาวิทยาลัย(ชื่อดัง) จากต่างประเทศ ก็เริ่มหันกลับมามอง "แนวคิดตะวันออก" มากขึ้น ฉะนั้น บางอย่าง เราอาจมีดีอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้รับการ เสาะหา มา เผยแพร่ ให้สังคม หรือโดยเฉพาะแวดวงการศึกษา มากเท่าที่ควรจะเป็น

นับถือๆ

เรียน อ.ขจิต

  • ผมไม่หายไปไหนหรอกครับ
  • ขอบคุณสำหรับแนะนำหนังสือเล่มนี้ (ผมมีเล่มนี้ตั้งแต่ออกมาวางแผงใหม่ๆ แล้วครับ)


ขอบคุณครับ วิชิต

intrend นะครับ สำหรับ 21st century skills .. (ผู้สอน) สอนน้อยลง (ควรวิจัยมากขึ้น) / (ผู้เรียน) เรียนรู้มากขึ้น

ข้อมูลสำหรับการพัฒนา e-Learning ..ควรพิจารณา มาตรฐานการพัฒนาระบบ e-Learning 3 แบบ

1.มาตรฐานบทเรียน

2.มาตรฐานข้อมูลผู้เรียน

3.มาตรฐานการใช้งานร่วมกัน

- ได้เริ่มทดลองใช้ร่วมกับการเรียนการสอนบ้างแล้ว

- มีข้อเสนอแนะแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ

Q (JJ) : ท่าน สึก รือ ยัง คราบ

A : ผม ลาสิกขา แล้วครับ

ขนาด Steve Jobs ยังเคยถูกไล่ออกจาก Apple ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาสร้างมากับมือ ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี