ช่วงบ่ายวานนี้ (วันที่ 25 ธ.ค.2549) ที่ผ่านมา งานวิจัยและวิชาการ แห่ง CARD เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีคุณทองสง่า (Blogger หน้าเดิม) ได้ชวนน้องๆ ในกลุ่มงานให้สมัคร Blog (Gotoknow)  แต่มีปัญหาด้านการใช้งานบ้างเล็กน้อย เช่น ขั้นตอนการสมัคร สมัครแล้วจะใช้อย่างไร อย่างนี้เป็นต้น บางครั้งก็ขอความช่วยเหลือโดยถามผมบ้าง ทดลองเองบ้าง ในที่สุดก็สมัครและใช้งาน Blog ได้สำเร็จ บรรยากาศแบบนี้ไม่มีให้เห็นประจำที่ CARD นอกจากงานวิจัยและวิชาการแล้ว งานสำนักงาน และงานผลิตสื่อวีดิทัศน์ฯ และงานผลิตสื่อ e-Learning โดยคุณเอ๋ และทีมงานก็พบปะพูดคุยกันถึงเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆ เกือบทุกเช้า ...ไว้โอกาสหน้าจะนำมาเล่าให้ฟังครับ

แนะนำ Blogger ใหม่จากงานวิจัยและวิชาการ

        ทั้งสามคน 3 Blog ก็อยู่ใน Planet ของ CARD สามารถพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การงาน ประสบการณ์ของเขาได้ที่ http://gotoknow.org/cardmsu