ในปีนี้เรามีการแจกรางวัลบุคลากรดีเด่นโดยใช้วิธีแบ่งตามโควต้าและให้หัวหน้ากลุ่มงานเสนอมาให้พิจารณาเสนอและกำหนดเป็นจำนวนร้อยละ      ปีนี้เรามีจำนวนประมาณ 70 คน     ในการประชุมบริหารมีคนบ่นว่ามากเกินไปและไม่ได้มีผลงานมาประกอบ   แต่เนื่องจากว่าหัวหน้ากลุ่มงานได้ไปแจ้งลูกน้องโดยการคัดมีวิธีแตกต่างกันทั้งห้ากลุ่มทำให้ไม่มีมาตรฐาน       กรรมการบางท่านต้องการให้เสนอมาใหม่โดยมีผลงานประกอบด้วย    สุดท้ายการเสนอก็เหมือนเดิมเนื่องจากทุกคนไม่อยากให้เด็กเสียความรู้สึก   ดิฉันได้ไอเดียมาจากอาจารย์วิจารณ์ที่จะให้เราหาสิ่งดีๆของทุกคนมาชื่นชมก็เลยสรุปว่าเราจะให้ทั้ง 70 ท่านแต่ขอผลงานที่ประทับใจมาประกอบการให้ด้วย      ดิฉันคิดว่าน่าจะกระตุ้นหน่ออ่อนความดีของเจ้าหน้าที่เรามากขึ้น     ในคืนที่เราแจกรางวัลรู้สึกทุกคนมีความสุขมากค่ะ

มีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก     อย่างน้อยก็รู้สึกความมีค่าของแต่ละคน    ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ช่วยสร้างบรรยากาศอย่างดีค่ะ