เรียนรู้ที่จะรัก รักด้วยหัวใจ
          หากมีใครซักคนมาถามว่า "รักพ่อแม่ไหม" ทุกคนคงตอบโดยไม่ต้องคิดหนักว่า "รัก" แต่ถ้าถามว่า "รักเพราะถูกสอนให้รัก หรือ รักด้วยหัวใจ"  ถึงคำถามนี้ ต้องคิดแล้วล่ะ
          ที่ยกประเด็นเรื่องนี้มาเขียน ก็เพราะว่า จากประสบการณ์ในการสอนเด็กนักเรียน เวลาที่พวกเค้าไม่สนใจเรียน มีพฤติกรรมที่แปลกๆ ผิดๆ  เคยถามพวกเค้าหลายครั้ง "สงสาร พ่อแม่ไหม" "สงสาร แต่ห้ามใจไม่ได้"
           จากคำตอบของเขา ทำให้คิดว่า พวกแม่เลี้ยงดูอบรม ให้ความรัก และสอนให้ลูกรักพ่อแม่ อาจจะด้วยคำพูด การกระทำ แต่มีสิ่งหนึ่ง ที่ลืมสอนให้พวกเขา รู้จักกับคำว่า "รัก" นั้นคือความผูกพัน สอนให้เขารู้ว่า รักด้วยหัวใจ มิใช่รักเพราะถูกสอนให้รัก
            ต่างกันตรงไหน ตรงที่ถูกสอนให้รัก ก็จะรักตามหน้าที่ลูกที่พึงมีต่อพ่อแม่ แต่ รักด้วยหัวใจ เราจะได้ความรัก ความเทิดทูน ความเคารพ ความห่วงใย ซึ่งตรงนี้ จะเป็นห่วงโซ่ ที่ทำให้พวกเขา ไม่มีพฤติกรรมที่ผิดๆ เพราะพวกเขา ยังมี "หัวใจรัก" ให้พ่อแม่ มีคำว่า "กลัวพ่อแม่เสียใจ" ไม่เดินทางผิด
          ดังนั้น พ่อแม่ จึงแสดงความรัก "ด้วยหัวใจ" ให้พวกเขาดู อย่าแสดงความรัก แบบ ถูกสอนให้รัก