เรากำลังออกเดิน


KM นี่แหละคือแนวทาง หรือกลไกหนึ่งในการที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางของการทำงาน

และแล้วก็ถึงวันที่ชาวกิจการนิสิต ของ มมส หันมาพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้กันซะที  (ณ วันที่  ๒๕  ธ.ค. ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๙ นาฬิกาเศษ)  โดยก่อนหน้านี้  คุณหนิง และข้าพเจ้า ได้กระโจนออกจากระบบหน่วยงานเข้าไปท่องแวะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับท่านอื่น ๆ มาชั่วระยะสั้น ๆ

ข้าพเจ้านำเสนอประเด็นต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ "ก้าวย่าง"  หรือ "จังหวะก้าว"  ของกองกิจการนิสิตที่มีต่อการ "จัดการความรู้"  ๓  ประเด็น  คือ 

         ๑. ตั้งคณะทำงานในระดับองค์กร  โดยมีบุคลากรที่หลากหลายตามสายงานมาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

        ๒.  จัดเวทีบรรยาย/เสวนาสร้างองค์ความรู้ในเรื่อง KM  ในหน่วยงาน  โดยประสานทีมงานของ มมส มาช่วยชี้แนะ  ซึ่งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการรับฟัง รับรู้  เพื่อให้เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ที่มีต่อ "ตนเอง"  และ "สถาบัน"  อันหมายถึง กองกิจการนิสิต และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และต้องไม่ลืมที่จะขยายแนวร่วมเครือข่ายไปสู่ "นิสิต"  และ "องค์กรนิสิต"  ในอนาคตอันใกล้ หรือแม้แต่การก้าวเดินไปพร้อมกันทั้งชาวกองกิจฯ และนิสิต ฯ

        ๓. กระตุ้นในชาวกองกิจการนิสิตสมัครเป็นสมาชิกและฝึกเขียนblog  อันเป็นกระบวนการของการฝึกฝนทักษะการจัดการความรู้ของตนเอง สื่อสารแลกเปลี่ยนออกสู่สาธารณชน เพราะเมื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว กองกิจฯ มีศักยภาพและมีกิจกรรมสร้างสรรค์จำนวนมากที่ควรต่อการหยิบยกมา "แลกเปลี่ยน - เรียนรู้"  

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังแสดงทัศนะว่า KM คือวัฒนธรรมที่ดีที่ควรมีอยู่ในองค์กร โดยเฉพาะการเป็น "สังคมแห่งการเรียนรู้"  ...ส่วนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเป็น "สไตล์" ของแต่ละบุคคลที่สามารถจะรังสรรค์ขึ้นมาเป็นกลวิธีในการบอกกล่าว เล่าความ...แต่ก็ควรที่จะ เริ่มด้วยใจและมีการตกผลึกทางความคิดด้วยเช่นกัน

        (ถามว่าจำเป็นมั๊ย)  .ในโลกของการทำงานควรต้องมีจุดหมายปลายทางเสมอไปหรือไม่ ?

        สำหรับข้าพเจ้าก็ยืนยันว่า "จำเป็น" และ "จำเป็นอย่างยิ่ง"  การมีจุดหมายปลายทางช่วยให้เรามีทิศทางของการเดินทาง  และเมื่อกำหนดจุดหมายปลายทาง  เราก็ต้องออกเดินทาง.... 

       ซึ่งข้าพเจ้าก็เชื่อว่า KM นี่แหละคือแนวทาง หรือกลไกหนึ่งในการที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางของการทำงาน  อย่างน้อยก็ช่วยให้เราได้สำรวจ สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ที่มี (หรือไม่มี) ในตัวของเราเอง เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาโลกทัศน์ของเราเองไปในตัว

       กาลครั้งหนึ่ง โกวเล้ง  กล่าวไว้ว่า

      "...ความชื่นชมที่แท้จริงในการงาน

      ย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังเคลื่อนไปข้างหน้า

      มนุษย์ยังมีชีวิต ก็ต้องมีอุดมการณ์

      มีจุดหมายก็ต้องก้าวเดินไป..."

  และแล้วชาวกองกิจฯ ก็ได้เวลาเริ่มต้นกับคนอื่นซะที  ...และบัดนี้....เราก็กำลังออกเดิน   

 

หมายเลขบันทึก: 69371เขียนเมื่อ 26 ธันวาคม 2006 01:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 16:50 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)
เป็นวันที่พี่มีความปิติมากเลยคุณพนัส  พี่ว่าพี่ได้ของขวัญวันคริสต์มาสอีกแล้ว ^__* เพื่อองค์กรอันเป็นที่รักของเราสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สวัสดีค่ะ..มาเก็บความรู้...การก้าวย่างของ มมส.ค่ะ...ขอนำประโยคนี้ไปใช้นะคะ ฝึกเขียนblog อันเป็นกระบวนการของการฝึกฝนทักษะการจัดการความรู้ของตนเอง สื่อสารแลกเปลี่ยนออกสู่สาธารณชน

ทุกย่างก้าวล้วนแต่สำคัญ "ถึงเราจะก้าวช้า แต่เราก็อย่าก้าวถอยหลัง"

ผมเชื่อมั่นว่ากองกิจการนิสิต เดินมาถูกทางแล้วครับเป็นกำลังใจให้กองกิจการนิสิต มมส. อย่างแรงครับ

วิชิต

คุณแผ่นดินครับ

ผมนำเอา"ยุทธศิลป์" บทหนึ่งของ ซุนวู มาเติมเต็มครับ เห็นว่า หากจะ "รุก" ต้องดูปัจจัยแห่งชัยชนะ ครับ

......

องค์กรสามารถมองเห็นชัยอยู่เบื้องหน้าจาก ๕ วิถีทาง

มองเห็นว่าเมื่อใดควรรุกและไม่ควรรุก ย่อมมีชัย

รู้ว่าควรใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด ย่อมมีชัย

ตอบรับวัตถุประสงค์ของทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ ย่อมมีชัย

นอนรอและเตรียมพร้อมที่จะกระหน่ำเมื่อคู่แข่งหลวมตัว ย่อมมีชัย

สามารถนำโดยปราศจากการก้าวก่ายอย่างขาดระบบ ย่อมมีชัย

ผู้รู้วิถีทางทั้ง ๕ รวมถึง หลักธรรมะ คือ "ผู้ชนะ"

.........

เพื่อการก้าวรุกต่อไปครับ คุณแผ่นดิน

 • ขอบคุณครับ ทั้ง  อ. เมตตา และคุณ วิชิต สายน้ำแห่งความคิด กับ วิชิต ชาวะหา
 • ถึงแม้ผมเองก็ยังใหม่และอาจยังไม่จัดเจนและแจ่มชัด  ต่อ KM แต่ก็เชื่อว่าเป็นกระบวนการของการฝึกฝนทักษะการจัดการความรู้ของตนเอง สื่อสารแลกเปลี่ยนออกสู่สาธารณชน
 • ผมเชื่อและศรัทธาเช่นนั้นจริง ๆ และผมก็มีความสุขเสมอที่ได้ทำในสิ่งที่เราเชื่อและศรัทธา
 • คุณจตุพร มิ่งมิตรจากแดนไกล
 • การก้าวรุก  ที่นำมาฝากก่อประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับ
 • เห็นทีผมเองก็ต้องหาเวลาศึกษาคัมภีร์ "ซุนวู"
 • ขอบคุณมากครับ
 • มาช้า ๆ ทีหลัง ตามแบบ Panda ครับ
 • เริ่มต้นช้า ๆ แต่มั่นคง และ ต่อเนื่อง ย่อมส่งพลังในระยะยาว
 • องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) กับ การจัดการความรู้ (KM) และ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ผูกพันกันเสมอ ไม่สามารถแยกจากกัน
 • ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ กำลังอื่น ๆ ที่อาจจะมี ในก้าวย่าง ของกองกิจนิสิต มมส. ครับ
ขอบพระคุณมาเลยค่ะ น้องเอก เยี่ยมยุทธจริงๆ พี่ต้องขอนำไปศึกษาทั้ง 5 วิถีทางเลยค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี