อย่างน้อย 2 บันทึกของอาจารย์ ดร.จันทวรรณ คือที่ ถึงเวลาของทีมงาน Editor ของ GotoKnow หรือยัง และ บทบาทและคุณสมบัติของทีม Editor ที่พยายาม Cleaning บันทึกและ คห.ใน สังคม Gotoknow.org แห่งนี้ อาจจะตอบได้ว่าก็เป็นอีก 1 เหตุผลของการกลับมาครั้งนี้ ด้วยความคิดที่ว่า “ท่าจะดี” และเป็นการกลับมาทำหน้าที่เดิม ๆ ที่เคยทำมาอย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่สังคมจะเปลี่ยนไปมาก พร้อม ๆ กับการไม่มีเวลาอยู่หน้าจอเอาเสียเลยในช่วงหลัง ๆ และขณะนี้ก็ใช่ว่าจะมีเวลาอย่างที่เคยมีมากนัก สำหรับในอนาคตหลังปีใหม่ ก็แว่ว ๆ ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานครั้งใหญ่สำหรับผมอีกด้วย ตอนนี้ยิ่งตอบไม่ได้เลยว่า จะเดินเรื่องชีวิตในแต่ละวันอย่างไรแน่ เพราะหน้าที่ใหม่ที่จะต้องไปทำ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องวางตัวอย่างไรบ้าง ที่ทราบอย่างหนึ่งแน่ ๆ คือ ตารางเวลางาน และเวลาชีวิต จะ Variant แน่ ๆ

     สิ่งที่เคยทำใน Gotoknow.Org เริ่มจากการเขียน อ่าน ให้ คห. ทักทายต้อนรับคนที่เข้ามาใหม่ ๆ เพื่อรักษาไว้ให้อยู่ต่อ คอยให้กำลังใจกันและกัน เคยได้ทำหน้าที่ทักทายบันทึกที่เผอเรอในการอ้างอิง เพื่อจะได้อ้างอิงให้ถูกต้อง (ตรงนี้ผมค่อนข้าง Serious) บางครั้งก็ตรวจคำผิดคำถูกบ้าง สิ่งเหล่านี้ก็ค่อย ๆ ลดลงที่ละอย่าง ๆ จนในที่สุดก็ไม่เหลือเลยแม้กระทั่งการเขียนบันทึกของตัวเองลงตีพิมพ์ (เพียงแต่เขียนบันทึกไว้ในเครื่องฯ เหมือนตอนไม่รู้จัก Gotoknow) แต่หน้าที่ที่เคยทำในขณะนั้น มีจุดมุ่งหมายคือการเพิ่มจำนวน เพิ่มการชักชวนให้คนมาใช้ GotoKnow ให้มาก ๆ ขึ้น ผมเองเสียอีกตอนนั้น ที่พยายามต้านการตรวจสอบเชิงสาระว่าอย่าเพิ่ง Serious นัก เดี่ยวจะไม่มีใครกล้าเขียน

     แต่แล้วผมก็ต้องกลืนน้ำลายตัวเองเมื่อพบว่า จำนวนได้สวนทางกับคุณภาพ เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม แม้ตัวผมเองก็ได้รับผลกระทบอันนั้นไปด้วย วันนี้ผมจึงอยากเห็นและขอคุณภาพบ้าง โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องหยาบคาย ใช้ไปในทางลบไม่สร้างสรรค์ จึงอยากขอและเสนอแนะว่าเราควรทำกันอย่างนี้ดีไหมครับ

     1. สำหรับตัวเอง เคยบอกว่าจะไม่ลบ คห.ใครที่แสดงออกในทางบวก แม้ว่าจะไม่แสดงตัวตนหรือไม่ หาก คห.นั้น แสดงออกในทางลบ แต่ได้แสดงตัวตน เป็นสมาชิก Gotoknow.Org ที่ตรวจสอบได้จริง มีตัวตนจริง ๆ เป็นที่ประจักษ์ ก็จะไม่ลบเช่นกัน แต่หากเป็น คห.ที่แสดงออกในทางลบ และไม่แสดงตัวตน เป็นสมาชิก Gotoknow.Org ที่ตรวจสอบได้จริง มีตัวตนจริง ๆ เป็นที่ประจักษ์ ก็จะลบทันที ในส่วนนี้ ผมจะได้พูดคุยกับทีมงานส่วนเลขาฯ ขอให้ช่วยดำเนินการ แม้ขณะผมไม่ได้ Connect อยู่เอง  สำหรับวิธีการนี้หาก Blogger ทุกคนช่วยกันแล้ว รับรองได้ว่าลดภาระของทีม Editor ส่วนกลางได้เยอะมากทีเดียว และ Blogger แต่ละท่านก็มี Autonomous ที่จะทำได้ในบันทึก/Blog ของตัวเองอยู่แล้ว

     2. Blog Editor ส่วนกลาง จะเหลือภาระหน้าที่น้อยลงมาก หากผ่านข้อที่ 1 มาได้ โดยสมาชิกใน Gotoknow ช่วย ๆ กันใน Blog ของตัวเอง ที่เหลือก็จะเป็นกรณีของความไม่เหมาะสมที่ท่านเจ้าของ Blog ไม่ได้อยู่จัดการเอง ตรงนี้ผมยังไม่อยากให้ Blog Editor ทีมกลางลบในทันที แต่เพียงอยากให้ทีมกลางได้มี Autonomous ในระดับปิดไว้ชั่วคราวเฉพาะส่วน คห.หรือทั้งบันทึก แล้วแต่กรณี (โดยเจ้าของบันทึก/Blog ยังเห็นได้เมื่อ Login) แล้วแจ้งให้เจ้าของบันทึก/Blog ทราบ เพื่อพิจารณาลบเอง ผมมองว่า หากเวทีเสมือนใด ๆ สังคมไม่ต้อนรับการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่มีการขยายผลให้ การทำเพื่อการใด ๆ ที่มองว่าไม่มีคุณภาพเหล่านั้นทำได้ยากขึ้น ก็จะค่อย ๆ หายไป หากให้ผมทายเอาผมทายว่า ภาระการทำงานของ Blog Editor ทีมกลาง จะมีมากในช่วงแรก ๆ แต่คงไม่มากนัก จากนั้นก็จะเป็นแบบถดถอยน้อยลงจนไม่มีเลย และนั่นก็หมายถึง Gotoknow ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ เข้ามาทุกทีก็ได้แรงใจกลับไปปฏิบัติทุกที นอกจากที่ได้ความรู้จาก Tacit K. ของ Blogger อย่างที่ควรและเคยได้ครับ

     3. หากผมทายผิด และไม่ได้ผลตาม 1 และ 2 ก็จะมีอีกหนทางหนึ่ง คือขอบันทึกทั้งหมดของผมคืน ซึ่งผมก็ยังคงมี Autonomous เหลืออยู่สำหรับ Gotoknow.Org เพราะตอนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในครั้งแรกนั้น ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผมสมัครเข้ามาด้วยความชอบใจ ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้จักอะไรเลย อะไรคือ KM อะไรเป็น KM หรือ KM ไว้ทำอะไรอย่างไร เสียด้วยซ้ำ การขอบันทึกทั้งหมดพันกว่าเรื่อง คืน และถอยออกเป็นดาบสุดท้ายเท่าที่นึกได้ตอนนี้ เพราะ 1-2 เดือนมานี้ผมได้บำบัด Gotoknowlism หายแล้วครับ (ยิ้ม ๆ ก่อนใครจะแซว)