สร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2 (3) : 3 Model

 

จากกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่ทำไปแล้ว ในปี 2549 มีกิจกรรมเกิดขึ้นในชมรมผู้สูงอายุ อยู่ 12 ชมรม นะคะ ที่

  • PCU วัดเพลง ท่านัด จังหวัดราชบุรี
  • PCU บ้านแฮด หายโศก จังหวัดบุรีรัมย์
  • PCU คอนสวรรค์ บ้านโสก บ้านเขว้า หลุบโพธิ์ จังหวัดชัยภูมิ
  • PCU บ้านสถานี บ้านเหล่า แจ้ห่ม บ้านสุก จังหวัดลำปาง

วิเคราะห์ดูแล้ว มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นเป็น 3 รูปแบบ ก็คือ

 

รูปแบบที่ 1 ที่ คอนสวรรค์ บ้านโสก บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ทันตบุคลากรจากฝ่ายทันตกรรมจะเป็นหลักในการลงไปจัดกิจกรรมใน PCU โดยให้ชมรมผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมาร่วมกิจกรรม เป็นเรื่องการประกวดการแปรงฟัน เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง

 

รูปแบบที่ 2 ที่ หลุบโพธิ์ จ.ชัยภูมิ ท่านัด จ.เพชรบุรี แจ้ห่ม แม่สุก ลำปาง

ฝ่ายทันตกรรมไปจับมือกับสถานีอนามัยอนามัย ไปมีส่วนทำให้ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมออกมาเอง ชมรมผู้สูงอายุก็จะมีส่วนในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของชมรมขึ้นมา โดยฝ่ายทันตกรรม และ สอ. จะสนับสนุนด้านวิชาการให้ และในขณะเดียวกันก็จะมี อบต. สนใจเข้ามาช่วยสนับสนุนงบประมาณตามมาภายหลังจากการจัดกิจกรรมไปแล้ว

 

รูปแบบที่ 3 ที่ บ้านแฮด หายโศก จ.บุรีรัมย์ ห้างฉัตร ลำปาง

รพ. กับ สอ. จะไปจับที่แกนนำ และชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้จัดกิจกรรม เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก และมี อบต. เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ช่วยคิดกันตั้งแต่แรก ทำให้เกิดกิจกรรมมาในอีกรูปแบบหนึ่ง

กิจกรรมจะเกิด ก็เป็นไปตามบริบทของแต่พื้นที่ละค่ะ ว่า แต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมดำเนินการกันแค่ไหน 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#สุขภาพช่องปาก#ผู้สูงอายุ#สร้างสุขภาพ

หมายเลขบันทึก: 69099, เขียน: 24 Dec 2006 @ 11:46 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)