วันนี้เพื่อน ๆที่ไปราชการกลับมาทำหน้าที่ของตนตามเดิม...ภาระงานที่เพิ่มมาจาก 2 ท่าน ก็กลับไปเหลืองานของตนเองที่รับผิดชอบก็ทำกันไปตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่...

ความจริงเรื่องงานยิ่งทำยิ่งชำนาญ...ยิ่งทำก็ยิ่งคล่องตัวแสดงว่าสิ่งที่ยากคือการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำ...มันอยู่ที่ใจนี้เองครับ...ความยุ่งยากทั้งหลายถ้าเรามองให้ดีมันเป็นเส้นผมบังภูเขาเหมือนกันนะครับ...

มันยากครงที่หาเส้นผมนั้นให้เจอแล้วเอามันออกจากจุดบังภูเขา...ทุกอย่างก็มีระหัสทั้งนั้น...ถ้าเราไม่รู้วิธีถอดระหัสก็หาไม่เจอเช่นเดียวกันและยากที่จะไปพบต้นตอ...เช่น  นายขาวรู้ว่าการที่เราจะไปพบนายดำได้ต้องไปขอระหัสจากนายสี...

เพราะนายสีรู้ระหัสของนายดำ...อยู่ ๆเราไปพบนายดำเลยก็จะไม่ได้พบ...และหาไม่เจอนายดำ...ถึงเจอก็ไม่รู้จักนายดำจริงครับ...ระหัสจึงสำคัญด้วยเหตุนี้...

เวลา umi   ศึกษาดูคำสอนเรื่อง  ทิศ 6  โอ้  โฮ...เกิดสว่างวาบทางความคิดเลยในเรื่องความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับระหัสดังกล่าว...ทำให้เกิดมุมคิดว่า...

สิ่งเล็ก ๆก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่...สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็มาจากสิ่งที่เล็ก ๆนั่นเอง...ถ้าเรารู้ระหัสแห่งการเชื่อมโยงในทุกสิ่ง...เราจะเห็นระหัสแห่งความว่างได้ในที่สุด...ฮา ๆ เอิก ๆ...