ลักษณะขององค์กรและอำนาจรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

jiraporn chusri
ลักษณะของธุรกิจและอำนาจรัฐที่เข้ามาควบคุม

ลักษณะขององค์กรของธุรกิจเกสเฮ้าส์

       จัดตั้งในรูปแบบของบริษัทจำกัด เนื่องจากในการลงทุนในระยะแรกต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงการระดมทุนจากผู้ร่วมทุนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้ร่วมทุนจำกัดความรับผิดในส่วนที่ตนยังใช้ไม่หมด นอกจากนี้การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ทำให้ธุรกิจมีฐานะเป็นนิติบุคคล สามารถทำนิติกรรมต่าง ๆ ได้

         ในด้านการบริหารจัดการความรู้และประสบการณ์ของผู้ร่วมทุนสามารถระดมความคิดเพื่อบริหารจัดการ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาพักในเกสเฮาส์  ซึ่งในการทำธุรกิจเกสเฮ้าส์การบริหารจัดการด้านการตลาดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

อำนาจรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกสเฮ้าส์

       กฎหมายที่อำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง คือ พรบ.ว่าด้วยการโรงแรม 2547 เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับโดยตรง  นอกจากนี้ยังมี กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กำหนดให้มีทางหนีไฟสำหรับอาคารสูง  ด้านการบริหารการจัดการ กำหนดให้มีการจัดทำบัญชีตามกฎหมายภาษีอากร และ กฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการลูกจ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mba-mut

คำสำคัญ (Tags)#ลักษณะธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 68597, เขียน: 21 Dec 2006 @ 13:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)