ช่วงนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คงต้องเหนื่อยหน่อยในฐานะการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน จากเพื่อนเราชาวอุดมศึกษา อาจจะเป็นเพราะเหตุผลที่ดูแล้วไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกันนัก คือ เป็นเทศกาลงานพืชสวนโลก ที่ จ.เชียงใหม่

ช่วงนี้ก็เช่นกันหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยของผม ออกศึกษาดูงานกันมาก โดยเฉพาะเป้าหมายที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือให้ใกล้เคียงที่สุด คงเหลือเพียงศูนย์พัฒนาและประกันคุณที่ยังไม่ได้ไป แต่เมื่อวานก็มีข่าวดีที่ท่านอธิการบดีได้อนุมัติโครงการ ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยของรัฐ (มช.) และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ม.แม่ฟ้าหลวง) ระหว่างวันที่ 6-10 มค 50 (ชื่อโครงการดูแล้วเป็นการเป็นงานมาก)

ช่วงเช้าก่อนเที่ยงวันนี้ทุกคนก็กระตือรือร้นมาเพื่อการเตรียมการไป ( BAR) อย่างพร้อมเพียง ณ ห้องสถานที่ประชุมแห่งใหม่หล้งโต๊ะผมเอง ผมจึงมาเล่าการทบทวนกิจกรรมการเตรียมการศึกษาดูงาน

    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ภาพที่ 1 โต๊ะทำงานผมเองก่อนกิจกรรม 5ส.</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ภาพที่ 2 สถานที่ประชุมแห่งใหม่ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">AAR for BAR (morning) </p><ul>

  • วาระพิจารณาแรกที่ทุกคนต้องการ คือ จะไปชมงานพืชสวนโลก วันไหนดี, จองบัตรอย่างไร ฯลฯ (ทั้งๆที่ในโครงการที่ขออนุมัตไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานนี้เลยซักนิดเดียว) สรุปแล้ว วันที่ 7 มค 50 ได้ไปกัน
  • ศึกษาดูงาน มช. วันที่ 8 มค 50 ช่วงเช้า และช่วงบ่ายไปชมสวนอะไรซักอย่าง (ผมจำไปได้)
  • ศึกษาดูงาน ม.แม่ฟ้าหลวง ช่วงบ่าย วันที่ 9 มค 49 และไปชมวัดอะไรผมก็จำไม่ได้ ที่ จ.เชียงราย ของศิลปินแห่งชาติ และเดินทางกลับเช้า วันที่ 10 มค 49
  • </ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">สรุป แล้วโครงการนี้ต้องใช้ชื่อว่า การทัศนศึกษาธรรมชาติเพื่อบูรณาการกับงานประกันคุณภาพ  80 : 20</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">KPN</p>