วันที่ไปเข้าร่วมงานมหกรรม KM แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ผมเดินเยี่ยมชมบูธ และเกิดสนใจ บูธของบ. NOK ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. มี Best Practice ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5 ส.

   ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำบูธ ทราบว่า บ.NOK ได้รับรางวัล Thailand 5s Award 2006 จึงสนใจไปดูงานและเจ้าหน้าที่ได้ให้นามบัตรของคุณสราวุฒิ พันธุชงค์ ไว้ โดยแจ้งว่าให้ติดต่อกับคนนี้ได้เลย เมื่อวานผมโทรไปติดต่อเรียบร้อยแล้วครับ

     เป็นการจองล่วงหน้าข้ามปี เพราะผม Plan ไว้ว่าจะไปดูงานประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคม 50 ตอนไปสัมมนา QA ได้ปรึกษาหารือกับท่านคณบดี (รศ.มาลินี) และรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ (อ.ศุภวิทู) เรียบร้อยแล้ว

     ได้ทำการบ้านล่วงหน้าส่วนหนึ่ง โดยอ่านจากบันทึกของ
      คุณจ๊ะจ๋า ของสคส. อยู่ครับ 
      - Happy WorkPlace (10)
      คุณธวัช สคส.
     - 5 ส. ที่ทรงพลังของ NOK
     - จับภาพ KM ของ บริษัท NOK : Clean, Clear, Small Group Activity, Smart System 

       ขอบคุณคุณจ๊ะจ๋า ครับที่ยินดีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลก่อนไปดูงาน

                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                      20 ธ.ค. 49