ความเห็น 121639

มหกรรม KM แห่งชาติ ครั้งที่ 3 : สนใจศึกษาดูงาน บ. NOK

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณบอย

     ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ทางผู้บริหารก็สนใจที่จะให้บุคลากรไปดูงาน 5 ส ที่นี่เหมือนกันค่ะ แต่ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดกับทางบริษัท  ไม่ทราบว่าในการประสานงานในเรื่องนี้กับทางบริษัท ทางคุณบอยจะกรุณาให้รายนามผู้ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ได้ไหมค่ะ

    ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ