ผมได้เขียนใน "บันทึกนี้" ถึงงานวิจัยที่ Southamton University ที่พบว่าเด็กฉลาดจะมีโอกาสเป็นมังสวิรัติ และคนที่เป็นมังสวิรัตินั้นฉลาดขึ้น ฉลาดในที่นี้คือ IQ สูงขึ้นครับ

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยจาก Southamton U ตอบไม่ได้ว่าความฉลาดนั้นมาจากไหน บอกไม่ได้ด้วยว่ามาก่อนหรือมาหลังความเป็นมังสวิรัติ

แม้ว่านักวิจัยจาก Southamton U จะตอบไม่ได้ แต่ a vegetarian (for only the last 6 months) จาก Prince of Songkla U ตอบได้ครับ

ตอนได้จากสิ่งที่เขาเรียกว่า "ประสบการณ์ตรง" ครับ หาได้ฉลาดกว่า Southamton U ไม่

ผมคิดว่าการเป็นมังสวิรัตินั้นคือการ "เอื้อเฟื้อ" ครับ เราไม่กินเพราะเราไม่อยากให้ "เพื่อนร่วมโลก" ที่รู้ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนเราต้องเดือดร้อนเพียงเพื่อเหตุผลทาง "ปาก" ของเรา

เป็นเหตุผลทาง "ปาก" เพื่อความอร่อย ไม่ใช่เหตุผลทาง "สุขภาพ" ด้วยซ้ำครับ

เมื่อเรา "เอื้อเฟื้อ" เราก็ "ฉลาด" โดยความฉลาดที่เกิดขึ้นจาก "การเอื้อเฟื้อ" นั้นคือ "ปัญญา" ครับ

"ปัญญา" เป็น "ความฉลาด" แบบ "บริสุทธิ์" แบบ "ชนิดดี" แบบ "สว่าง" และ "ใส"

ฝรั่งที่ Southampton University ไม่เข้าใจมุมมองแบบ Eastern เรื่องนี้ แต่ผมไม่สงสัยเลย เพราะ "ปัญญา" นั้นเมื่อวัดอยู่ใน scale ของ IQ แล้วต้องสูงแน่นอน

ฝรั่งเลยพบว่า ยิ่งกินมังสวิรัติก็ยิ่ง IQ สูง ซึ่งเป็นเรื่องแน่นอนอย่างยิ่ง เพราะใจที่สูงขึ้นย่อม "บริสุทธิ์" ขึ้นและ "ว่าง" ขึ้น เมื่อใจว่างก็ย่อมทำข้อสอบวัด IQ ได้ง่าย เพราะข้อสอบ IQ ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบเชาว์ทั้งนั้น

เรื่องนี้เป็นเรื่อง no brainer (เป็น slang แปลว่า เหตุผลเห็นกัน "เห็นๆ" ไม่ได้แปลว่าไม่มีสมองนะครับ)

ดังนั้น เรามากินอาหารมังสวิรัติกันนะครับ