การศึกษากับการทำงาน 5. วิชาการถูกต้องแม่นยำ ทั้งลึกทั้งกว้าง

ที่ขาดไม่ได้ก็คือหมั่นพัฒนาความสามารถของตนให้เข้มข้นก้าวหน้าอยู่เสมอจึงจะใช้ได้

"วิชาการถูกต้องแม่นยำ ทั้งลึกทั้งกว้าง เห็นกระจ่างชอบธรรมและความสามารถทั่วถึง เป็นตัวให้การงานสำเร็จ"

        ผู้ศึกษาเล่าเรียนไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนให้เก่งทุกวิชา แต่วิชาใดที่ตนจะต้องนำไปใช้เมื่อเข้าทำงานนั้น ต้องเรียนให้รู้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง จดจำได้แม่นยำ ทั้งทางลึกและทางกว้าง

        ทางลึก..ก็คือวิชาเฉพาะสาขาที่ตนเรียนโดยตรง
        ทางกว้าง..ก็คือ วิชาทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวข้อง อาจเกี่ยวข้องหรือที่เป็นวิชาหนุนส่งให้เกิดการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        มีความรู้ดียังไม่เพียงพอ ต้องเป็นคนสัมมาทิฐิมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องและมีความสามารถมือถึง ใจถึง เข้าประกอบด้วยกิจการงานจึงจะไปได้สวย ดังมีพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทตรัสสั่งสอนไว้ดังต่อไปนี้

         "ความรู้ที่ใช้ได้ผลนั้น ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องแน่นหนาแม่นยำชำนาญ นำมาใช้การได้ทันที และนอกจากความรู้ด้านลึกคือวิชาเพาะสาขาที่ศึกษามาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยแล้ว ความรู้ด้านกว้าง คือวิชาการอย่างอื่นๆ ทั่วไป ย่อมเป็นปัจจัยประกอบส่งเสริมอีกส่วนหนึ่งด้วย เพราะเหตุว่าวิชาการทั้งปวงมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ไม่มากก็น้อย ถ้าขาดความรู้ด้านกว้าง จะทำให้บุคคลมีความรู้ ความคิดคับแคบ ทำการงานได้ไม่คล่งตัว"

-------------------------------------------------
 (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๒)

        คำสอนของพระเจ้าอยู่หัวนี้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเล่าเรียนที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริงและงดงาม เมื่อทำงานนั้น ต้องเอาใจใส่ในการเรียนพอสมควร ไม่ใช่เรียนๆ ลอกๆ หลับๆ เรียนๆ เที่ยวๆ ต้องเรียนให้รู้ให้เข้าใจ จนได้หลักวิชาอย่างแม่นยำไม่ฟั่นเฟือน

        ทั้งต้องเสริมด้วยการอบรมตนให้มีสัมมาทิฐิตามหลักพระพุทธศาสนา

        และที่ขาดไม่ได้ก็คือหมั่นพัฒนาความสามารถของตนให้เข้มข้นก้าวหน้าอยู่เสมอจึงจะใช้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

คำสำคัญ (Tags)#พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว#การศึกษากับการทำงาน

หมายเลขบันทึก: 68530, เขียน: 21 Dec 2006 @ 09:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ได้เข้ามาเรียนร้ครับ ขอบคุณครับ

ผมว่ายังไม่ครอบคลุม

  • ลึก ต้องลึก+ซึ้ง= ลืกซึ้ง
  • กว้าง ต้อง กว้าง+ไกล= กว้างไกล

คงถอดรหัสออกนะครับ

ขอบคุณ ดร.แสวง ที่กรุณาเสนอแนะข้อคิดเพิ่มเติม ครับ
เขียนเมื่อ 
  • อาจจะมองเป็น  2 มิติ คือ แนวดิ่ง (ลึก) และแนวราบ (กว้าง)
  • ขอบคุณครับ