ตอนที่ 29

         สกว. กับองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 27  ว่าด้วยเรื่อง  องค์กรเคออร์ดิคกับการคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking)   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช