วันที่ 20 ธันวาคม

เดินเอกสารขอเบิกเทป beta จำนวน 200 ม้วน เพื่อนำมาอัดงานส่งให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ   จากนั้น searh  โลโก้ของศาลฎีกาเพื่อจะนำไปทำกราฟฟิกลงในสปอตรายการ