ประโยคในภาษาอังกฤษที่มีความหมายไปด้วยกัน( go together)เรามักใช้ not only…,but also…เชื่อมให้เป็นประโยคเดียวกันเช่น  

 Water is not only a source of beauty, but also the source of life on Earth. 

 น้ำไม่เพียงมีความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วย  

 ประโยคนี้ทำให้คิดถึงหนังในทีวีที่เพิ่งจบไปเรื่องอะไรน่าสายน้ำ(ใครทราบช่วยบอกด้วย)เคยอ่านงานของ ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตผู้นำนักศึกษา น่าจะเป็นเรื่องมหาวิทยาลัยชีวิต ท่านบอกว่าชอบนั่งมองแม่น้ำเป็นวันๆ ท่านสรุปว่าแม่น้ำน่าจะเป็นผู้หญิง มองแล้วอบอุ่น ถึงเวลาเกรี้ยวกราด ก็น่ากลัว อันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่า ผู้เขียนพบแต่ผู้หญิงใจดีครับ  นอกเรื่องอีกแล้วมาดูประโยคต่อไปดีกว่า 

 The dam not only changed the river, but also changed people’s way of life. 

  เขื่อนไม่เพียงแต่เปลี่ยนสายน้ำเท่านั้นแต่ยังคงเปลี่ยนวีถีชีวิตของคนอีกด้วย  

  เรื่องนี้จริงครับ ถ้าคุณสืบ นาคะเสถียรและคนกาญจนบุรีไม่คัดค้านเขื่อนน้ำโจน จะเกิดผลเสียอย่างไรกับหลายๆชีวิตทั้งคนและสัตว์ยากที่จะคาดคะเนลองสังเกตนะว่าถ้ามีverb to be (is, am, are, was, were) เราจะเอา not only ไว้หลัง verb to be ได้เลยเช่น Water is not only แต่ถ้าเป็น verb แท้ เราสามารถเอา not only วางไว้หน้า verb ได้เช่น The dam not only changed  ลองมาเปลี่ยนสองประโยคนี้นะครับ   

 1.The sun is the source of our light.    It is the source of all energy. 

 2.The north and south Poles have very    cold temperatures. They have lots of snow and ice.

   ใครตอบถูกท่านอาจารย์หมอ สมบูรณ์ มีรางวัลนะครับ(ขออุบรางวัลไว้ก่อน) รอคำตอบอยู่ครับผม