หมูหลุม?

มีใครรู้จักหมูหลุมไหมคะ..ไม่ใช่เมนูใหม่แต่เป็นวิธีการเลี้ยงหมูอินทรีย์

         อาจารย์เสรี แข็งแอ หัวหน้าโครงการปศุสัตว์อินทรีย์สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พาทีมถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน ในเรื่องการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพ  การเลี้ยงไก่อินทรีย์ การผลิตสารกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพร การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยจัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

         กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องหมูหลุม ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 80.2 โดยทางโครงการได้ติดตามผลลัพท์จากการนำความรู้ไปปฏิบัติจริงพบว่า ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 150 คน

  • เกษตรกร 70 ราย เลี้ยงหมูหลุม

  • ครู10 คนนำความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพไปใช้และหำการสอนแก่นักเรียน

  • ผู้เข้าอบรมจากตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเลย จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่อง "การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ" ณ บ้านศรีอุบล

............................

การเลี้ยงหมูแบบเดิม  : ต้นทุนสูง  หมูเครียด ชอบส่งเสียงร้องกวน คุณภาพเนื้อมักมีมันมาก สภาพการเลี้ยงกลิ่นเหม็นเปลืองน้ำล้างคอก

การเลี้ยงหมูหลุมฯ : ต้นทุนต่ำ หมูไม่เครียด ไม่คุ้ยพื้น จะนอนเล่น คุณภาพเนื้อมีมันน้อย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนวัสดุรุ่นละครั้ง แถมได้ปุ๋ยอีกด้วย(4 เดือนครั้ง)

                                                             - น้อง -