สิ่งที่ฝัน..กับสิ่งที่เป็น


การลงมือทำ..ช่วยทำให้ความฝันกลายเป็นความจริง


ดิฉันเชื่อว่าใครหลาย ๆ คน ในตอนที่เป็นเด็กมักจะถูกตั้งคำถามด้วยคำถามที่ว่า...
"โตขึ้นอยากเป็นอะไร"
แล้วคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ คือ หมอ ครู ทหาร หรือ ตำรวจ
ราวกับเป็นอาชีพในฝันของเด็ก ๆ หลายคน ที่ถูกปลูกฝังมาด้วยความเชื่อที่ว่า
ถ้าเรียนเก่ง ๆ จะได้เป็นหมอ หรือ ให้ทำงานรับราชการ เพื่อที่จะสบายในวันข้างหน้า
ดิฉันในตอนเป็นเด็ก ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกปลูกฝังมาด้วยความเชื่อดังกล่าว

ในวัยเด็กของดิฉันจึงไม่ต่างจากเพื่อน ๆ วัยเดียวกันมากนัก คือ อยากเป็น หมอ หรือ ครู
แต่เมื่อดิฉันเติบโตขึ้นเข้าสู่ช่วงวัยมัธยมต้น เป็นยุคที่เริ่มมีการนำละครต่างประเทศมาเผยแพร่
ในทีวีสาธารณะ สื่อออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทในการสร้างประสบการณ์ชีวิต ทำให้ได้มีโอกาสสัมผัส
วัฒนธรรมต่างชาติผ่านละคร และสื่อออนไลน์ ทำให้เกิดความสนใจในศิลปินต่างประเทศ
ฟังเพลงสากลจนทำให้เริ่มสนใจในภาษาอังกฤษเนื่องจากอยากรู้ว่าจะต้องร้องอย่างไรถึงจะถูกต้อง
และเนื้อร้องมีความหมายว่าอย่างไร ณ ตอนนั้นเองความฝันในวัยเด็กก็เริ่มเปลี่ยนไป
เพราะความสนใจด้านภาษาต่างประเทศ จึงเริ่มอยากที่จะทำงานเป็นนักการทูต เพราะจะได้ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพูดคุยโดยที่ยังไม่รู้จักอาชีพนี้ดีพอ ความสนใจด้านภาษาต่างประเทศ
เริ่มมีมากขึ้น และเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ค่อยเข้าใจ ทำให้รู้สึกชอบวิชาภาษาอังกฤษ
และไม่ชอบวิชาคณิตศาตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งด้วยความชอบและความไม่ชอบดังกล่าวก็ส่งผล
กับการสอบเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเห็นได้ชัด
เนื่องจากไม่สามารถสอบเข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
แต่สอบได้แผนการเรียนที่เลือกไว้เป็นอันดับ 2 คือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน

เนื่องด้วยความเชื่อในระบบคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงจึงตัดสินใจ
เรียนต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ในแผนการเรียนที่ไม่ได้ต้องการเรียนมากนัก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ก็สามารถที่จะเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนชุมชนใกล้บ้านได้
นี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้เลือกเส้นทางเดินด้วยตนเอง และในช่วงเรียนมัธยมปลาย
เป็นช่วงที่ก้าวเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่นเริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากกว่าที่จะสนใจในการเรียน
จึงทำในมผลการเรียนที่ค่อนข้างแย่มาก คืออยู่ในลำดับท้าย ๆ ของห้องพอเข้าสู่ช่วงปีสุดท้าย
ก่อนที่จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่เริ่มมีการใช้ผลการเรียนคู่กับคะแนนสอบ ทำให้ดิฉันคิดว่า
หนทางเดียวที่จะสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในคณะที่อยากเรียนได้ ต้องสอบติดโควต้าเท่านั้น
เนื่องจากผลการเรียนในชั้น ม.4 แย่มาก และ ผลการเรียนในชั้น ม.5 และ ม.6 อยู่ในระดับปานกลาง
อาจจะไม่สามารถเทียบคะแนนสู้กับคนอื่น ๆ ได้ จึงตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อโอกาสเดียว
ที่จะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ สุดท้ายความตั้งใจก็เป็นผลสำเร็จ 

ดิฉันสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยสอบเข้าในระบบโควต้า แต่ก็ดีใจเพียงครึ่งเดียว
เพราะไม่ได้ติดคณะที่ตั้งใจไว้ คือ คณะรัฐศาสตร์ แต่ติดคณะศึกษาศาสตร์เอกวิชาภาษาอังกฤษ
นี่เป็นครั้งที่สองที่ตัดสินใจเลือกเดินในทางที่ไม่ได้คาดหวังไว้ ด้วยการสนุกอยู่กับการใช้ชีวิตอย่างอิสระ
และไม่ต้องการให้ใครมาบังคับจึงทำให้สนใจทำกิจกรรมอื่น ๆ มากกว่าการเรียน
ประกอบกับความผิดพลาดในการจัดการชีวิตตนเองจนทำให้ผลการเรียนตกต่ำอีกครั้ง
จึงตัดสินใจที่จะเลือกสอบเข้าใหม่ในระบบแอดมิดชั่น และเลือกคณะที่มีคะแนนไม่สูงมาก
เพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะสามารถสอบเข้าได้ จนในที่สุดก็สอบติดคณะสังคมศาสตร์
พอเริ่มเรียนคณะใหม่ ก็มีการเริ่มมองหาประสบการณ์อื่น ๆ นอกจากการเรียนอีกครั้ง
จนมีโอกาสได้สอนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในฐานะติวเตอร์ ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ และการทำงาน
ควบคู่กับการเรียนจึงทำให้ใช้เวลานานว่าจะสำเร็จการศึกษาในระหว่างเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากการสอนพิเศษและยังได้มีโอกาสทำงานในฐานนะผู้ช่วยนักวิจัย
ซึ่งเป็นสายงานเกี่ยวข้องกับคณะที่ได้เรียนมา แต่พอได้ลองมีโอกาสทำงานจริง ๆ แล้ว
ก็เริ่มรู้สึกไม่มีความสุข เจอแต่เอกสารและข้อมูลมากมาย
แต่กับอีกงานหนึ่งคือการสอนพิเศษเป็นงานที่ดิฉันทำแล้วไม่มีความรู้สึกเบื่อเลย 

เมื่อจบการศึกษา จึงเลือกที่จะหางานทำที่เกี่ยวข้องกับการสอน
โดยสมัครเข้าทำงานในโรงเรียนนานาชาติ เนื่องจากตนเองชื่นชอบวิชาภาษาอังกฤษ
จึงคิดว่าน่าจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง 
ครั้งแรกที่เข้าทำงานได้ทำงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนห้องที่เราดูแลอยู่
รวมถึงจัดทำสื่อร่วมกับครูชาวต่างชาติ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสในการออกแบบการสอน
หรือสอนหน้าชั้นเรียน ซึ่งระหว่างทำงานเป็นครูผู้ช่วยก็ยังคงสอนพิเศษอยู่ 
จนวันหนึ่ที่ดิฉันรู้สึกว่า ตัวเองน่าจะมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้
จึงได้พูดคุยกับผู้บริหาร และ ได้รับโอกาสในการเป็นครูผู้สอน ในรายวิชาภาษา วัฒนธรรม
และประวัติศาตร์ไทยสำหรับ นักเรียนชาวต่างชาติ พอได้มาสอนจริง ๆ แล้ว
รู้สึกว่านี่คืองานที่เราชอบ เราสนุกและมีความสุขกับงานนี้ 
ด้วยความชอบ ความสุขนี้เองก็เป็นแรงผลักดันให้กับตนเองในการตัดสินใจมาเรียน
หลักสูตร ป.บัณฑิตเพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพของตนเองในสายอาชีพนี้ในฐานะของวิชาชีพ

--จากการเลือกในสิ่งทีไม่ได้ดั่งใจหวัง
สุดท้ายชีวิตก็เดินทางมาพบกับความฝันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวัยเยาว์--
--ความฝันที่อยากจะเป็น ครู
เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในวันนี้วันที่ความฝันกับความคาดหวังคือสิ่งเดียวกัน--
--แต่บางคน..
--ชีวิตอาจไม่ได้เป็นดั่งใจ
ชีวิตอาจจะเจอทางแยกมากมาย แต่สุดท้ายเราคือคนที่เลือกทางเดินชีวิต--
--ประสบการณ์จะทำให้เราได้เติบโตและเรียนรู้ว่า
บางครั้งเราต้องลงมือทำก่อนถึงจะค้นพบความจริง--
-- ว่าสิ่งที่เราฝันไว้..เป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ เพราะ บางครั้งสิ่งที่ฝัน..
กับความเป็นจริงมันอาจไม่เหมือนกับสิ่งที่คิดไว้..
สิ่งสำคัญคือ การตั้งเป้าหมาย และลงมือทำตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หมายเลขบันทึก: 674540เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2020 21:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มกราคม 2020 14:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (34)

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ดิฉันประทับใจการเขียนเล่าเรื่องของคุณมาก เนื้อหาอ่านแล้วประทับใจในหลายๆเหตุการณ์ เป็นกำลังใจในการสร้างบทความที่ดีแบบนี้ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณกวิสรา ชัยมงคล ชื่นชมงานเขียนของคุณครับ ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณกวิสรา เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ คุณกวิสรา. ทุกความฝันล้วนเป็นเป้าหมายให้เราก้าวเดินไป เป็นกำลังใจให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ประทับใจในการถ่ายทอดเรื่องราวของคุณค่ะ จากฝัน ก็กลายเป็นมากกว่าฝัน ฝันกลายเป็นจริงขึ้นมา เห็นด้วยกับข้อความว่าสิ่งที่เราฝันไว้เป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ เพราะบางครั้งสิ่งที่ฝันกับความเป็นจริงมันอาจไม่เหมือนกับสิ่งที่คิดไว้ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

สวัสดีครับ คุณกวิสรา ผมประทับใจในผลงานของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อๆไปนะครับ

สวัสดีครับ คุณกวิสรา ผมชื่นชมผลงานของคุณนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ เขียนงานให้อ่านอีกนะครับ

สวัสดีครับ คุณกวิสรา ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมาก ขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อไปครับ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ดิฉันประทับใจในงานเขียนของคุณมาก ขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อไปค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ฉันประทับใจในงานเขียนและเป็นกำลังใจให้กับงานเขียนของคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ดิฉันชื่นชอบในการเขียนผลงานของคุณอ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณคุณกวิสรา ความฝันที่มากกว่าฝัน คือตื่นจากฝันแล้วมันเป็นความจริงครับ ผมชื่นชอบ และประทับใจในงานเขียนของคุณ ขอเป็นกำลังใจให้กับงานเขียนของคุณในชิ้นต่อ ๆ ไปนะครับ

สวัสดีครับ คุณกวิสรา ผมชอบงานเขียนของคุณมากครับเขียนได้ดีครับ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ชื่นชอบเรื่องราวของคุณ ขอเป็นกำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ดิฉันชอบงานเขียนของคุณมากค่ะเขียนได้ดี และถ่ายทอดเรื่องราวได้น่าประทับใจมากค่ะ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสิริญาภร ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และเป็นกำลังใจให้ในการเขียนงานครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณครูเล็ก ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และเป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณชัชวาล ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และเป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกรกต ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และเป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณนริศรา ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และเป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณประภาพร ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และเป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุรศิริมงคล ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และเป็นกำลังใจในการเขียนงานครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และเป็นกำลังใจในการเขียนงานครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณเฉลิมศักดิ์ ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และเป็นกำลังใจในการเขียนงานครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณอรอุมา ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และเป็นกำลังใจในการเขียนงานครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณสุนิสา ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และเป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณนภัสวรรณ ขอบคุณที่ชื่นชอบงานเขียนของดิฉัน และเป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณวชิรวิชญ์ ขอบคุณที่ชื่นชอบงานเขียนของดิฉัน และเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปของดิฉันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณทศวรรษ ขอบคุณที่ชื่นชอบานเขียนของดิฉัน และเป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกล้วยไม้ ขอบคุณที่ชื่นชอบงานเขียนของดิฉันและเป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณพัชรินทร์ ขอบคุณที่ชื่นชอบงานเขียนของดิฉัน และเป็นกำลังใจให้กันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าประทับใจมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกวิสรา ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาเป็นผลงานที่น่าประทับใจและขอให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท