บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) จุดเปลี่ยน

เขียนเมื่อ
93 15 26
เขียนเมื่อ
131 16 20
เขียนเมื่อ
125 17 34
เขียนเมื่อ
113 19 31
เขียนเมื่อ
120 19 19
เขียนเมื่อ
101 15 23
เขียนเมื่อ
110 16 17
เขียนเมื่อ
152 20 40
เขียนเมื่อ
107 15 32