มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 5) Workflow

เมื่อดูโมดูลต่าง ๆใน FHIR

https://www.hl7.org/fhir/

จะพบความสอดคล้อง ในระบบงานของโรงพยาบาล

โมดูล Administration

https://www.hl7.org/fhir/administration-module.html

ข้อมูลผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล สถานพยาบาล การนัดตรวจ

โมดูล Clinical

https://www.hl7.org/fhir/clinicalsummary-module.html

ข้อมูลอาการป่วย ประวัติการป่วย การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค หัตถการ การผ่าตัด

โมดูล Diagnostics

https://www.hl7.org/fhir/diagnostics-module.html

ข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ การตรวจเอกซเรย์ ตรวจพิเศษอื่น เช่นตรวจคลื่นหัวใจ และผลการตรวจ

โมดูล Medications

https://www.hl7.org/fhir/medications-module.html

ข้อมูลเกี่ยวกับยา การสั่งยา จัดยา ให้ยา การให้วัคซีนและภูมิคุ้มกัน

โมดูล Financial

https://www.hl7.org/fhir/financial-module.html

ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน การเงิน บัญชีของโรงพยาบาล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 1) 

https://www.gotoknow.org/posts/659644 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 2) 

https://www.gotoknow.org/posts/659645 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 3) Data Types 

https://www.gotoknow.org/posts/673636 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 4) Code รหัสที่ใช้ 

https://www.gotoknow.org/posts/673637 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 5) Workflow 

https://www.gotoknow.org/posts/674146 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 6) โมดูล Administration 

http://www.gotoknow.org/posts/674149

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 7) โมดูล Clinical

https://www.gotoknow.org/posts/674374

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศความเห็น (0)