มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 6) โมดูล Administration


เริ่มทำความรู้จัก โมดูลแรกคือ Administration ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำบัตร การขึ้นทะเบียนผู้ป่วย การนัดตรวจ
 https://www.hl7.org/fhir/administration-module.html

Resource ต่างๆ ในโมดูล Administration

Resource ที่อยู่ในโมดูลนี้ เป็นเรื่องคน Person และสถานที่

ผู้ป่วยและญาติ Patient RelatedPerson

ผู้ให้การรักษาพยาบาล Practitioner

ผู้ให้การรักษาพยาบาล อาจเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร นักสังคมสงเคราะห์ ผู้บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ห้องบัตร

ข้อมูลรายละเอียดอาจเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบัตรประชาชน Person


 

#Resource Patient

https://www.hl7.org/fhir/patient.html

ข้อมูลผู้ป่วยเชื่อมไปยัง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
 

และหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียนผู้ป่วย

## ตัวอย่าง รายละเอียด Resource Patient

https://hl7.org/fhir/patient-examples.html

#Resource Practitioner

https://www.hl7.org/fhir/practitioner.html

ผู้ให้การรักษาพยาบาล  Practitioner มีข้อมูล Qualification ตามทะเบียนประกอบวิชาชีพ

ผู้ให้การรักษาพยาบาล  Practitioner จะมีบทบาทหน้าที่ตาม PractitionerRole

## ตัวอย่าง รายละเอียด Resource Practitioner

https://hl7.org/fhir/practitioner-examples.html


 #Resource PractitionerRole

https://www.hl7.org/fhir/practitionerrole.html

รหัส Practitioner Role ใช้รหัส SNOMED CT

https://www.hl7.org/fhir/valueset-practitioner-role.html

ระบุบทบาทหน้าที่

รหัส Specialty ใช้รหัส SNOMED CT

https://www.hl7.org/fhir/valueset-c80-practice-codes.html

ระบุสาขาความเชี่ยวชาญ

 

Resource PractitionerRole

เชื่อมโยงกับข้อมูล Practitioner สถานพยาบาล HealthcareService

## ตัวอย่าง รายละเอียด Resource PractitionerRole

https://hl7.org/fhir/practitionerrole-examples.html

Resource ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
 

HealthCareService   Organization   Location

#Resource HealthCareService หมายถึง โรงพยาบาล หน่วยงานในโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา

มีการเชื่อมไปยัง Organization และ Location

ลักษณะการให้บริการ ดูได้จาก Service category

https://www.hl7.org/fhir/valueset-service-category.html

และ Service Type

https://www.hl7.org/fhir/valueset-service-type.html

ความเชี่ยวชาญ Specialty ใช้ Practice Setting Code Value Set (รหัส SNOMED CT)

https://www.hl7.org/fhir/valueset-c80-practice-codes.html

## ตัวอย่างรายละเอียด Resource HealthCareService

https://hl7.org/fhir/healthcareservice-examples.html

#Resource  Organization

https://hl7.org/fhir/organization.html

## ตัวอย่างรายละเอียด Resource Organization

https://hl7.org/fhir/organization-examples.html

หมายถึงองค์กร หน่วยงาน อาจเป็นภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนา มูลนิธิ บริษัทประกัน กองทุนที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล

#Resource Location ระบุตำแหน่งที่ตั้ง

https://hl7.org/fhir/location.html

## ตัวอย่างรายละเอียด Resource Location

https://hl7.org/fhir/location-examples.html

 

Resource EpisodeOfCare , Encounter ,
 

Appointment , Schedule , Slot , AppointmentResponse เกี่ยวข้องกับการนัดตรวจ

การเจ็บป่วย มีการดูแลรักษาต่อเนื่อง เช่น ปวดท้อง ไปตรวจครั้งแรก มีการนัดตรวจเลือด ปัสสาวะ ตรวจเอกซเรย์ เข้านอนโรงพยาบาล ผ่าตัด ดูแลหลังผ่าตัด จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล นัดไปตรวจ ทำแผล ให้ยาต่อเนื่อง เรียกว่า 1 Episode

ใน 1 EpisodeOfCare มีหลาย Encounter ซึ่งอาจมีการนัดตรวจ Appointment


 

#Resource EpisodeOfCare

https://hl7.org/fhir/episodeofcare.html

 

รหัส EpisodeOfCareStatus
https://www.hl7.org/fhir/valueset-episode-of-care-status.html

Active

Finished สิ้นสุด จบ

Cancelled ยกเลิก

## ตัวอย่างรายละเอียด Resource EpisodeOfCare

https://hl7.org/fhir/episodeofcare-examples.html

#Resource Encounter

https://hl7.org/fhir/encounter.html

รหัส Service type

https://www.hl7.org/fhir/valueset-service-type.html

รหัส ActPriority

https://www.hl7.org/fhir/v3/ActPriority/vs.html

รหัส Participant type

https://www.hl7.org/fhir/valueset-encounter-participant-type.html

รหัส Encounter Reason Code เหตุที่มาตรวจ ปัญหา อาการสำคัญ การวินิจฉัยโรค ใช้รหัส SNOMED CT

https://www.hl7.org/fhir/valueset-encounter-reason.html

อ้างอิงถึง Patient , EpisodeOfCare , Practitioner , Appointment

และ Condition  (อยู่ใน Module Clinical) , Account (อยู่ใน Module Finance)

## ตัวอย่างรายละเอียด Resource Encounter

https://hl7.org/fhir/encounter-examples.html

#Resource Appointment

https://hl7.org/fhir/appointment.html

รหัส AppointmentStatus

https://www.hl7.org/fhir/valueset-appointmentstatus.html

รหัส Appointment cancellation reason เหตุบอกเลิกนัด
 

https://www.hl7.org/fhir/valueset-appointment-cancellation-reason.html

รหัส Service category

https://www.hl7.org/fhir/valueset-service-category.html

รหัส Service type

https://www.hl7.org/fhir/valueset-service-type.html

รหัส Practice Setting Code ใช้รหัส SNOMED CT

https://www.hl7.org/fhir/valueset-c80-practice-codes.html

รหัส Encounter Reason Code เหตุที่มาตรวจ ปัญหา อาการสำคัญ การวินิจฉัยโรค ใช้รหัส SNOMED CT

https://www.hl7.org/fhir/valueset-encounter-reason.html

## ตัวอย่างรายละเอียด Resource Appointment

https://hl7.org/fhir/appointment-examples.html

 

ความสัมพันธ์ของ Resource ต่างๆ ในการนัดตรวจ

 

**ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 1)

https://www.gotoknow.org/posts/659644

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 2)

https://www.gotoknow.org/posts/659645

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 3) Data Types

https://www.gotoknow.org/posts/673636

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 4) Code รหัสที่ใช้

https://www.gotoknow.org/posts/673637

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 5) Workflow

https://www.gotoknow.org/posts/674146

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 6) โมดูล Administration

https://www.gotoknow.org/posts/674149

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 7) โมดูล Clinical

https://www.gotoknow.org/posts/674374

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 8) โมดูล Diagnostics (Update1)

https://www.gotoknow.org/posts/693137

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 9) โมดูล Medications (Update1)

https://www.gotoknow.org/posts/693170

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 674149เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2020 15:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021 15:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท