มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 4) Code รหัสที่ใช้

FHIR มีรูปแบบสำคัญที่ควรกล่าวถึง 2 ประการ

1) การใช้เทคโนโลยี Web

2) เนื้อหา Content ที่ส่ง

การใช้เทคโนโลยี Web ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูล เก็บข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

ใช้คำสั่ง Post/Get/Put/Delete

เนื้อหา Content ที่ส่งหากใช้รหัส จะทำให้สามารถนำไป ประมวลผล (Processing) คือการจัดหมวดหมู่ ค้นหา ได้ง่าย

รหัสที่ใช้ อาจดูรายละเอียดในโมดูล Administration , Clinical , Diagnostics , Financial


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 1) 

https://www.gotoknow.org/posts/659644 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 2) 

https://www.gotoknow.org/posts/659645 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 3) Data Types 

https://www.gotoknow.org/posts/673636 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 4) Code รหัสที่ใช้ 

https://www.gotoknow.org/posts/673637 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 5) Workflow 

https://www.gotoknow.org/posts/674146 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 6) โมดูล Administration 

http://www.gotoknow.org/posts/674149

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศความเห็น (0)