หลายครั้งในที่ประชุมที่ผมมีโอกาสได้เห็นคนที่มีลักษณะแบบ คุณกว้างเมื่อมีใครนำเสนออะไรเพื่อพิจารณาขึ้นมา คุณกว้างก็จะเป็นคนแรกๆที่ชอบพูดขึ้นกับสิ่งที่นำเสนอว่า มันไม่ใช่ มันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้” “ลองกลับไปดูคนนั้นคนนี้เค้าทำก่อนเป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้ที่นำเสนองานเกิดหมดกำลังใจ ท้อแท้ และอาจคิดใจว่า อุตส่าคิด ทำมาให้

   <div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">คุณกว้าง หมายถึง บุคคลที่ชอบติ ไม่เอา คัดค้านกับความคิดผู้อื่น โดยไม่แสดงข้อคิดเห็นในเชิงบวก ชอบพูดแบบกว้างๆ ไม่ฟันธงซักที</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> KPN <p> </p>