น้ำฝน

น้ำฝน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานคิด จำกัด
นักเรียน (อีกแล้ว)
Usernamethanyaporn
สมาชิกเลขที่1009
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร.ร.มารีอุปถัมภ์

วิทยากรกระบวนการ