เราๆ ท่านๆ คงจะสมหวัง หรือผิดหวังกับผลการแข่งขันเอเชียนเกมส์ไม่มากก็น้อย เอเชียนเกมส์ปีนี้จีน เกาหลีใต้ เวียดนาม และกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตในเอเชียพัฒนาการกีฬาไปไกลมาก

Torch

  • ความเห็นของผู้เขียนเชื่อมั่นว่า ฝีมือนักกีฬาไทยทำอะไรได้เกินร้อย... ไม่ว่าจะเป็นพุ่งแหลนหญิง วอลเลย์บอลชายหาด ยิงปืน พายเรือ มวย ตะกร้อ ยกน้ำหนัก เพาะกาย เทนนิส และกีฬาอื่นๆ อีกหลายอย่าง

Volleyball 2 <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ (www.dailynews.co.th) ทำการสำรวจความคิดเห็น หรือโพลล์</p>Pole Vault <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify"> โจทย์ที่อาจารย์ท่านตั้งคือ ศักยภาพด้านใดเป็นปัญหามากที่สุดของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ?” </div></li></ul><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">คำตอบมีให้เลือก 5 ข้อได้แก่ รูปร่าง/ร่างกาย โค้ช/ผู้ฝึกสอน สมาธิ/จิตใจของนักกีฬา การบริหารจัดการของสมาคมฯ และอื่นๆ</p>Basketball 2 <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify"> ผลการลงคะแนนออนไลน์ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 49 เวลาประมาณ 10.00 น. มีดังตาราง (ตารางที่ 1) </div></li></ul>    ตารางที่ 1: แสดงโพลล์ขีดจำกัดศักยภาพนักกีฬาไทย <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none"><tbody>

ขีดจำกัด จำนวนความเห็น ร้อยละ (%) รูปร่าง/ร่างกาย 8597 88 โค้ช/ผู้ฝึกสอน 133 1 สมาธิ/จิตใจของนักกีฬา 280 3 การบริหารจัดการฯ 669 7 อื่นๆ 60 1

</tbody></table>ผลการสำรวจปรากฏว่า ผู้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า รูปร่างหรือร่างกายของนักกีฬาเป็นขีดจำกัดสำคัญในการแข่งขันระดับนานาชาติ <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify"> คนที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีความได้เปรียบในการแข่งขันกรีฑา เช่น วิ่ง ขว้างจักร ฯลฯ ว่ายน้ำ บาสเกตบอล มวยรุ่นกลางถึงใหญ่ ฟุตบอล และกีฬาอื่นๆ อีกมากมาย </div></li></ul><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">Surfer 1</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ถ้ามีการแบ่งรุ่น เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ฯลฯ ในกีฬาต่างๆ ให้ครบทุกชนิด… การแข่งขันระดับนานาชาติน่าจะเป็นธรรมกว่านี้</p>Ping Pong <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify">ประเทศไทยเรา… ถ้าคนไทยกินอาหารครบส่วน ให้ได้แร่ธาตุมากพอตั้งแต่เด็ก เช่น กินข้าวกล้อง นมไขมันต่ำหรือนมไม่มีไขมัน กินปลาตัวเล็กตัวน้อย(ได้แร่ธาตุจากกระดูก) กินผัก กินถั่ว กินงา ฯลฯ นอนให้พอ คนไทยรุ่นต่อไปคงจะสูงกว่านี้</div></li></ul>Uneven Bars <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify"> ท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไร… เชิญร่วมลงคะแนนในโพลล์ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ครับ… </div></li></ul>    แหล่งข้อมูล: <ul>

  • ขอขอบพระคุณ > Daily News Poll. > http://www.dailynews.co.th/ > December 1, 2006 > เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙.
  • ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าได้ครับ...
  • </ul>    เชิญอ่าน & ดาวน์โหลดที่นี่: <ul>

  • อ่านบ้านสุขภาพ >>> http://gotoknow.org/blog/health2you > เชิญอ่านบันทึกที่ผ่านมาได้ โดยเลือกเดือนย้อนหลังจากปฏิทินบันทึกทางขวามือบล็อก
  • อ่านบ้านสาระ >>> http://gotoknow.org/blog/talk2u > เชิญอ่านบันทึกที่ผ่านมาได้ โดยเลือกเดือนย้อนหลังจากปฏิทินบันทึกทางขวามือบล็อก
  • Download แฟ้ม PDF >>> www.lampangcancer.com (ขอขอบคุณ คุณณรงค์ ม่วงตานี webmaster)

  • </ul>