ประสบการณ์ วันงานบริหารงานบุคคล 2006 (2)

ทุนมนุษย์ สมรรถนะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การอภิปรายกลุ่มที่น่าสนใจมาก  คือ  How HR Create Value for Organization:  Building HR Value Proposition  โดย นพ.พงษ์ศักดิ์  วิทยากร  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บ.กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  คุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานกรรมการบริหาร บ.ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)  ดร.บุญเกียรติ  โชควัฒนา  กรรมการอำนวยการ บ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   โดยมี ดร.นิธินาถ  สินธุเดชะ  Partner  บริษัท โซลูชัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ 

หมอพงษ์ศักดิ์  ได้ถอดรหัสความสำเร็จของการบริหารงานโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและชื่อเสียงระดับนานาชาติ  คือ  DITQCEF  ย่อมาจาก

   D = Discipline

   I  =  Innovation

   T  = Team Work

   Q = Quality

   C  =  Customer Focus

   E  =  Empathy

   F  =  Fast

คุณหมอพงษ์ศํกดิ์  เน้นว่าธุรกิจโรงพยาบาลใช้คนมากกว่าธุรกิจโรงแรม 2 - 3 เท่า  การบริหารบนความขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย์  งาน HR ควรมีส่วนร่วมกับผู้บริหารให้มาก  เป็นผู้ทำงานติดทองหลังพระ 

คุณก่อศักดิ์  ชี้ให้เห็นว่าพลังขับเคลื่อนประเทศ  ส่วนใหญ่มาจากพลังของภาคธุรกิจ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องทำให้คนไม่ทิ้งองค์กรและองค์กรก็ไม่ทิ้งคน  เทคนิคการบริหารของ 7-11  คือ  ให้พนักงานรู้สึกเป็นเจ้าของบริษั?  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  บริษัทต้องรักษาน้ำใจไม่รังแกพนักงานและเตรียมการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา  อีกเทคนิคที่ใช้คือ  Maximize  Strength  และ Optimize  Profit 

ผู้ที่ทำงาน HR ต้องยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

คร.บุญเกียรติ  ชี้ให้เห็นว่าความมีวินัยขององค์กรเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ  เช่น  เรื่องเวลา  เป็นต้น  ประเทศที่มีความมั่งคั่งหรือพัฒนาแล้ว  ล้วนแต่มีประชากรที่มีวินัยแทบทั้งสิ้น 

HR ต้องเป็นผู้มีวินัย  เข้าใจคนอื่น  และทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  การบริหารคนต้องใช้หลัก  คุมโดยไม่คุม  โดยเชื่อมั่นคนขององค์กร  มีความไว้ใจในศักยภาพและส่งเสริมให้คนใช้จุดเด่นเพื่อทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า 

บรรยากาศการอภิปรายเป็นไปด้วยความสนุก  น่าสนใจในประเด็นสาระที่นำเสนอ  มีผู้ซักถามจำนวนมาก  ผู้ดำเนินรายการ  ดร.นิธินารถ  มีความสามารถในการดำเนินรายการและสรุปประเด็นได้อย่างแหลมคม

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#สมรรถนะ#ทุนมนุษย์#การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 66887, เขียน: 13 Dec 2006 @ 10:46 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)